Суб’єктивістські та об’єктивістські естетичні теорії

Концептуальні ідеї естетики Е. Канта. "Дистанційні" підходи до сприйняття людиною естетичності ландшафту. Філософські погляди Д. Дьюї. Еколого-еволюційний базис сприйняття дійсності. Характеристика імітаційних, емоційних й формалістських теорій.

Подобные документы

 • Етичні ідеї та погляди Аристотеля. Особливості естетики І. Канта, його праці "Спостереження над почуттям прекрасного і піднесеного", "Критика чистого розуму". Теорія естетичного як теорія особливого типу духовного досвіду. Положення теорії мистецтва.

  реферат, добавлен 20.11.2014

 • Історичні, культурні і філософські передумови становлення естетики як філософської науки. Роль і місце естетики в системі філософії німецького мислителя І. Канта. Аналіз значення продуктивної уяви, здатності судження, принципу доцільності естетики Канта.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Естетичні уявлення в первісному суспільстві. Античні ідеї естетичного. Особливості естетики в епоху Середньовіччя та Відродження (ренесансу). Естетичні ідеї XVII-XVIII ст. (під час бароко та класицизму). Естетика Просвітництва та її особливість.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Естетичні погляди Т. Манро на основі переосмислення принципів класичної естетики. Наукове дослідження естетичного феномена. Двопредметність естетики, зближення естетики з психологією. Вплив естетичної концепції Манро на культуротворчий процес в Україні.

  автореферат, добавлен 14.09.2015

 • Дослідження основних законів гештальт-естетики відомого американського вченого Р. Арнхейма. Визначення основні естетичні ідеї та положення його концепції візуального мислення, розкриття специфіки трансформації візуальності у різних видах мистецтва.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

 • Перший систематичний підручник філософської дисципліни естетики. Упередження як проблема належного сприйняття естетики Баумґартена. Наука про чуттєве пізнання. Переосмислення раціоналістичної філософії К. Вольфа, пов’язаної із філософією Ґ.В. Ляйбніца.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Взаємозв'язок естетики з іншими науками. Основні категорії естетики та основні історичні етапи становлення естетики. Естетичні моделі в європейській естетичній культурі. Особливості естетики модернізму, постмодернізму, масової і елітарної культури.

  шпаргалка, добавлен 17.01.2017

 • Об'єкт та предмет естетики, її місце в системі наук. Розвиток естетичної думки. Естетичне відношення до дійсності. Становлення естетики як науки. Розвиток уявлень в руслі філософії. Об'єктивність естетичного. Цінність і цінностна оцінка дійсності.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Характеристика поняття естетики як науки про гармонію людини з універсумом. Розгляд і аналіз змісту основних категорій естетики. Розуміння терміну естетичні категорії. Взаємозв'язок прекрасного і потворного. Гармонія, міра та хаос. Піднесене і низьке.

  контрольная работа, добавлен 06.12.2011

 • Розуміння природи і сутності естетичного відношення людини до дійсності, зокрема, прекрасного. Коротка характеристика відношення людей до дійсності. Специфіка суб’єкта, об’єкта естетичного відношення та їх взаємозв’язок. Головні категорії естетики.

  статья, добавлен 25.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.