Mode of life and living standards of russian population in 1989-2009

Generalization of calculations aimed at studying aspects of the welfare in 1990-2009. Income levels is examined as well as costs of the Russian population, physical indicators of consumption including indicators of non-market services consumption.

Подобные документы

 • На основі низки джерел розгляд початку політичного плюралізму зі скасування 6 статті Конституції УРСР і створення одних із перших політичних партій лідерами Народного Руху України. Аналіз діяльності Руху викликаної радикальними змінами в державі.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Основні пріоритети зовнішньої політики країн Центральної Європи в 1990-х роках та роль субрегіональних об‘єднань у їх зовнішньополітичній стратегії. Необхідність і значення інституційної реформи Європейського Союзу для процесу розширення на Схід.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Загальна характеристика праць, присвячених проблемі Гібралтара та зовнішній політиці Іспанії. Знайомство з причинами та особливостями конфлікту між Іспанією та Великобританією. Х.М. Кордеро Торрес як автор узагальнюючих праць з колоніальної політики.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Д.В. Затонський (1922-2009 рр.) – видатний український учений-літературознавець ХХ – початку ХХІ століття. Основний напрямок наукових інтересів вченого: новітня література Заходу, проблеми історії світового роману. Вивчення літературних напрямів і течій.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Course of Winston Churchill's life: birth in a famous aristocratic family, army service, his activity as The Minister of Internal Affairs, importance of Churchill's role in World War II. Family and personal life of Churchill, his last days and honours.

  биография, добавлен 19.10.2010

 • Причини поділу Німеччини після Другої світової війни. Політика СРСР, США, Франції і Великобританії щодо "німецького питання". Антитоталітарна революція в НДР та її вплив на ренесанс німецького питання. Роль у зовнішньоінформаційній кампанії Бонна.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Аналіз найважливіших етапів життєвого шляху наукової, педагогічної та громадської діяльності видатного вченого-правознавця в галузі історії держави та права В.С. Кульчицького. Характеристика його досліджень державного ладу, судоустрою і права в Україні.

  статья, добавлен 25.06.2013

 • Vladimir Putin as the president of Russian Federation. Family and different pets in his family. V. Putin as the master of sports : sambo and judo. Fishing, hiking, swimming, diving, skiing, hunting as hobby of V. Putin. Own internet-blog of president.

  презентация, добавлен 23.02.2014

 • Рассмотрение некоторых вопросов новейшей истории Российской Федерации. События в политической жизни страны 2008 - 2009 гг., состояние общества (состав населения, безработица), состояние культуры (открытия в науке, победа в конкурсе "Евровидение").

  реферат, добавлен 14.01.2012

 • The state policy of the Russian Empire in XIX century on the territory of the Kalmyk steppe that resulted to a change in the social status of the traditional groups of the estates. The important duty of a Zaisang was to collect taxes in favor of noyons.

  статья, добавлен 03.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.