Європейська політика Австрійської Республіки

Механізми формування і реалізації європейської політики Австрії. Етапи її політики відносно ЄС до 1995 р. Відхід Австрії від концепції глобально орієнтованого активного нейтралітету та ухвалення рішення про повноцінну інтеграцію до Європейського Союзу.

Подобные документы

 • Етапи становлення імміграційної політики Європейського Союзу. Періодизація формування спільної політики ЄС у сфері управління міграцією. Чотири періоди формування імміграційної політики ЄС, кожний з яких характеризується прийняттям важливих документів.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Дослідження взаємовідносин Ірландської Республіки та Європейського Співтовариства в безпековій та оборонній сферах. Основні етапи реалізації принципу нейтралітету у зовнішній політиці держави. Напрямки діяльності та місце Ірландії у світовій політиці.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Європейський Союз - важлива європейська організація, що постає в якості найвпливовішого глобального об’єднання. Основні етапи становлення й розвитку східного виміру зовнішньої політики. Європейська політика сусідства та ініціативи Східного партнерства.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Сутність та еволюція спільної промислової політики Європейського Союзу (ЄС). Сучасні принципи та механізми реалізації спільної промислової (енергетичної) політики ЄС. Сучасний стан енергетичної політики ЄС, її перспективи та основні напрямки розвитку.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2015

 • Особливості формування та розвитку спільної міграційної політики країн-членів Європейського Союзу в контексті європейської інтеграції. Тенденції обмеженої міграційної політики, які піддають сумніву універсальність демократичних принципів і цінностей.

  статья, добавлен 23.12.2016

 • Особливості еволюції концептуальної основи соціальної політики в руслі європейської інтеграції. Суперечності соціальної політики, засновані на внутрішніх конфліктах концепції, що частково виникли в результаті його перенесення на наднаціональний рівень.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Основні етапи створення Європейського Союзу: створення Європейського об'єднання вугілля і сталі, Європейської асоціації вільної торгівлі та підписання договору про створення Європейського Союзу. Європейська комісія як вищий виконавчий орган ЄС.

  реферат, добавлен 02.05.2011

 • Вплив різних чинників на формування підходів до інформаційної політики. Збереження національної ідентичності, самобутності європейської спільноти. Домінування політики неоліберального консенсусу у визначенні стратегічних векторів інформаційної політики.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Аналіз енергетичних проблем Європейського Союзу (ЄС) в межах Чорноморського регіону, виокремлення основ європейської енергетичної політики. Оцінка перспектив забезпечення енергетичної безпеки ЄС. Аналіз офіційних документів у сфері енергетичної політики.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Політика регіонального розвитку як складова економічної політики країн-членів Європейського Союзу, її мета та принципи. Політика щодо соціального розвитку як одна з горизонтальних політик. Особливості податкової політики. Політика щодо конкуренції.

  реферат, добавлен 20.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.