Cинтез потенційно біоактивних сполук на основі електрофільних реакцій бета-аміновініл(трифторометил)-кетонів

Характеристика карбамоілювання, аза-анелювання, внутрішньомолекулярної електрофільної гетеро циклізації, фізико-хімічні властивості цих сполук. Вивчення регіоселективності реакції карбамоілювання трифторометилу кетонів різної будови з тозилізоціанатом.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.