Єврейські громади Поділля у XV - першій половині ХХ століття

Аналіз процесу зародження та розвитку єврейської національної меншини Поділля у XV-XX ст. Демографічний та соціально-економічний аспекти розвитку цієї національної громади регіону. Основні соціально-економічні характеристики єврейського населення регіону.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.