Ґендерні особливості публікацій жінок-журналісток про військові події

Аналіз матеріалів жінок-журналістів про військові конфлікти, відмінності в порівнянні з матеріалами на цю ж тематику журналістів-чоловіків. Ґендерні особливості у журналістських виступах про військові конфлікти: жанр матеріалу, спосіб подачі, лексика.

Подобные документы

 • Специфіка використання ґендерних стереотипів в інтернет-журналістиці. Особливості матеріалів, що порушують проблеми соціального статусу й реалізації чоловіків та жінок у сучасному українському суспільстві. Порівняльний аналіз блогів на ґендерну тематику.

  статья, добавлен 22.04.2018

 • Аспекти культури мовлення журналістів Порушення лексичних, фонетичних, синтаксичних мовних норм при опублікуванні журналістських матеріалів. Аналіз помилок у мовленні журналістів. Шляхи підвищення мовленнєвої культури фахівців засобів масової інформації.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Проаналізовано специфіку та функції журналістських матеріалів в інтернет-ЗМІ порівняно з друкованими медіа. Сформульовано особливості журналістських творів інтернет-видань на модну тематику порівняно з основними матеріалами іншої тематичної спрямованості.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Аналіз журналістського тексту з погляду економії мовних засобів. Професійне використання словотвірних ресурсів як спосіб компресії. Вміння правильно дібрати містке слово є важливою рисою майстерності журналістів. Приклади журналістських висловлювань.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Місце журналістів в системі масових комунікацій. Суб'єктивізм Д. Рендала у погляді на професію журналіста. Визначення цінності журналістських матеріалів. Принципи хорошого журналіста за Рендалом: пристрасть до точності, воля до перемоги, нюх на новини.

  статья, добавлен 07.07.2017

 • Сутність моральних цінностей. Особливості формування ціннісних орієнтирів майбутніх студентів-журналістів за допомогою друкованих засобів масової інформації. Моральні принципи професійної підготовки майбутніх працівників ЗМІ до журналістської діяльності.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Ґендерні стереотипи як невід’ємна частина повсякденного мислення, їх походження. Класифікація ґендерних стереотипів в українській та закордонній пресі. Основні ролі – "щаслива господиня", "хороша мама", "берегиня", "барбі", "надлюдина", "партнер".

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Аналіз тематичного наповнення журналістських матеріалів з проблем наркоманії, їх жанрові особливості. Основні рекомендації щодо висвітлення наркотичної тематики в засобах масової інформації. Аналіз пасивності сім’ї у процесі профілактики наркоманії.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Калькування російської мови як велика частина суржику полтавських журналістів. Короткий аналіз головних лексичних та граматичних помилок в мовленні харківських журналістів. Мова засобів масової інформації як джерело поповнення літературної мови.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Мовностилістичні особливості публікацій провідних політичних журналістів, визначення тенденцій політичного дискурсу у регіональному мас-медійному просторі. Емоційність журналістського мовлення при висвітленні політичної теми в друкованому виданні.

  статья, добавлен 05.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.