Ґендерні особливості публікацій жінок-журналісток про військові події

Аналіз матеріалів жінок-журналістів про військові конфлікти, відмінності в порівнянні з матеріалами на цю ж тематику журналістів-чоловіків. Ґендерні особливості у журналістських виступах про військові конфлікти: жанр матеріалу, спосіб подачі, лексика.

Подобные документы

 • Специфіка використання ґендерних стереотипів в інтернет-журналістиці. Особливості матеріалів, що порушують проблеми соціального статусу й реалізації чоловіків та жінок у сучасному українському суспільстві. Порівняльний аналіз блогів на ґендерну тематику.

  статья, добавлен 22.04.2018

 • Аспекти культури мовлення журналістів Порушення лексичних, фонетичних, синтаксичних мовних норм при опублікуванні журналістських матеріалів. Аналіз помилок у мовленні журналістів. Шляхи підвищення мовленнєвої культури фахівців засобів масової інформації.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Проаналізовано специфіку та функції журналістських матеріалів в інтернет-ЗМІ порівняно з друкованими медіа. Сформульовано особливості журналістських творів інтернет-видань на модну тематику порівняно з основними матеріалами іншої тематичної спрямованості.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Аналіз журналістського тексту з погляду економії мовних засобів. Професійне використання словотвірних ресурсів як спосіб компресії. Вміння правильно дібрати містке слово є важливою рисою майстерності журналістів. Приклади журналістських висловлювань.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Місце журналістів в системі масових комунікацій. Суб'єктивізм Д. Рендала у погляді на професію журналіста. Визначення цінності журналістських матеріалів. Принципи хорошого журналіста за Рендалом: пристрасть до точності, воля до перемоги, нюх на новини.

  статья, добавлен 07.07.2017

 • Ґендерні стереотипи як невід’ємна частина повсякденного мислення, їх походження. Класифікація ґендерних стереотипів в українській та закордонній пресі. Основні ролі – "щаслива господиня", "хороша мама", "берегиня", "барбі", "надлюдина", "партнер".

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Сутність моральних цінностей. Особливості формування ціннісних орієнтирів майбутніх студентів-журналістів за допомогою друкованих засобів масової інформації. Моральні принципи професійної підготовки майбутніх працівників ЗМІ до журналістської діяльності.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Аналіз тематичного наповнення журналістських матеріалів з проблем наркоманії, їх жанрові особливості. Основні рекомендації щодо висвітлення наркотичної тематики в засобах масової інформації. Аналіз пасивності сім’ї у процесі профілактики наркоманії.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Аналіз журналістських матеріалів всеукраїнських видань "День" та "Дзеркало тижня" на тему торгівлі людьми. Жанрові особливості матеріалів та специфіка подачі інформації, виявлення причин потрапляння громадян до рабства та застереження від цього.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Калькування російської мови як велика частина суржику полтавських журналістів. Короткий аналіз головних лексичних та граматичних помилок в мовленні харківських журналістів. Мова засобів масової інформації як джерело поповнення літературної мови.

  статья, добавлен 14.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.