Давнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини)

Встановлення особливостей культури життєзабезпечення та етнічної культури ранньопервісних мешканців окремих палеоландшафтів і палеогеографічних зон у їхній історичній еволюції. Визначення адаптивного навантаження галузей культури первісного населення.

Подобные документы

 • Визначення поняття культури в історичній ретроспективі. Дослідження взаємодії матеріальної і духовної культури. Ознайомлення з головними досягненнями первісного мистецтва. Аналіз етнічної історії культури Трипілля. Вивчення культури кіммерійців.

  шпаргалка, добавлен 26.09.2017

 • Комплексний аналіз пам'яток фінального етапу пізньосарматської культури і черняхівських старожитностей регіону. Вивчення особливостей поховального обряду і матеріальної культури пізніх сарматів та черняхівського населення межиріччя Дністра та Дунаю.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Характеристика поховального обряду та матеріальної культури степового населення. Визначення шляхів та часу формування культур розвиненого неоліту-раннього енеоліту степової зони. Місце мешканців степу в культурно-історичних процесах Східної Європи.

  автореферат, добавлен 19.07.2015

 • Депортації та переміщення населення західних областей України, їх розселення на території України та колишнього СРСР. Значення міграцій для розвитку промисловості, науки, культури. Причини, характер та наслідки переміщення населення в 1939-1953 рр.

  автореферат, добавлен 13.10.2013

 • Шлях складання та розвитку орнаменту в системі етнічної культури як самостійного явища, його статус і функції в традиційному суспільстві. Характеристика орнаменту вишивки на сорочках як етнічного архетипу. Головні тенденції розвитку народного мистецтва.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Вивчення вимірювальних даних чисельних краніологічних серій з 36 могильників черняхівської культури в порівнянні з 50 європейськими групами періоду (III ст. до н. е. - V ст. н. е.). Встановлення їх генетичних зв’язків та антропологічного складу.

  автореферат, добавлен 07.08.2014

 • Загальний огляд первісної культури на терені сучасної України. Особливості трипільської культури. Специфіка культури народів Кимерії, Скифії, Сарматії. Антична культура полісів Північного Причорномор’я, їх роль у формуванні людського суспільства.

  реферат, добавлен 08.06.2011

 • Дослідження юхнівських пам'яток басейну Десни і Сейму. Характеристика побутових і поховальних пам'яток. Вияв хроноіндикаторів і періодизація культури. Визначення етнічної належності населення і спроба його ототожнення з племенами, що згадуються Геродотом.

  автореферат, добавлен 22.10.2013

 • Залежність між системою заселення черняхівської культури і фізико-географічними особливостями ареалу її поширення. Еколого-господарські умови існування черняхівського населення Подністер'я і Попруття, спрямування господарської діяльності мешканців.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Особливості української культури. Духовні і культурні здобутки українського етносу. Фольклорні жанри. Пам’ятки музичної культури України. Лисенко Микола Віталійович – видатний музичний та громадський діяч України. Його життєпис, аналіз його творчості.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.