Аристотель - давньогрецький філософ і науковець-енциклопедист

Етапи життєвого шляху видатного давньогрецького філософа Аристотеля. Заснування філософської перипатетичної школи. Основні трактати та філософські ідеї Аристотеля, його погляди на філософію, вищі причини, Бога, всезагальний рух, душу, мораль та щастя.

Подобные документы

 • Аристотель, як основоположник нових наук: фізики, біології, психології, логіки, етики. Його навчання у Платона в Афінах, тісна дружба між ними. Заснування їм перипатетичної школи. Вчення про основні принципи буття у "Першій філософіі". Заповіт філософа.

  реферат, добавлен 16.11.2009

 • Життя і творчість Аристотеля. Теоретичні науки у його філософському вченні. Вчення про причини і начала буття. Система філософії математики. Фізика: світ, життя і людина. Практичні науки філософа. Етика Аристотеля та його соціально-політичні погляди.

  курсовая работа, добавлен 10.10.2010

 • Життя та твори Платона, основні періоди його філософської діяльності, соціально-філософські погляди. Вчення філософа про ідеї, теорія пізнання, діалектика категорій, натурфілософія, центральні поняття його ідеалізму, погляди на форми правління держави.

  реферат, добавлен 23.11.2010

 • Стислий опис життєвого шляху та творчої діяльності Григорія Сковороди — українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога. Філософські погляди Г. Сковороди, його міркування про щастя. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  контрольная работа, добавлен 24.04.2015

 • Вивчення особливостей біографії Аристотеля. Характеристика основних аспектів першого та другого афінських періодів. Аналіз головних творів Аристотеля. Розгляд їх головних груп. Формування економічних поглядів філософа. Основи його економічної концепції.

  контрольная работа, добавлен 24.03.2015

 • Аристотель - найбільший з давньогрецьких філософів. Життя і творчість основоположника дуалізму, логіки. Вчення про причини і начала буття. Розгляд основ системи філософії математики. Фізика: світ, життя і людина. Соціальні й політичні погляди Аристотеля.

  реферат, добавлен 14.11.2014

 • Коротка біографія Аристотеля як відомого древньогрецького філософа та вченого. Особливості та підходи до вивчення ним категорій матерії та форми. Теорія пізнання та логіка, а також етичні погляди. Категорії філософії та ідея душі, суспільство та держава.

  реферат, добавлен 27.10.2014

 • Вивчення біографії і шляху Г.С. Сковороди до філософії, основних положень його системи. Аналіз питань про Бога, які складають першооснову усього сущого, внутрішньої причини розвитку всього світу. Огляд зв'язку філософської спадщини філософа з сучасністю.

  контрольная работа, добавлен 31.10.2011

 • Життєпис Аристотеля як старогрецького філософа, учня Платона і вихователя Олександра Македонського. Внесок Аристотеля у розвиток науки і створення всесторонньої системи філософії, вчення про чотири причини. Бог, ідея душі і теорія пізнання Аристотеля.

  реферат, добавлен 02.09.2013

 • Основні етапи життя та творчості Аристотеля. Уявлення філософа щодо держави та поняття власності. Форми державного правління і проект ідеальної держави за Аристотелем. Ознаки відмінності олігархії від демократії. Тиранія як найгірша форма державного ладу.

  курсовая работа, добавлен 04.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.