М. Бердяєв про призначення людини

Основні етапи життя М.О. Бердяєва. Вивчення російської релігійної думки. Неприйняття філософом марксизму та комунізму. Розробка проблем сенсу існування особистості. Створення концепції божественного походження свободи та творчості як призначення людини.

Подобные документы

 • Проблема людини та абсурдності її існування в роботах представників російської та української філософських шкіл. Окреслення основних ознак природи людини, абсурду та сенсу життя у філософській системі мислителя. Найголовніше призначення людини за А. Камю.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Сутність людини та підходи до її розуміння. Способи осмислення людського буття. Основні концепції сенсу життя людини. Визначення нормативного змісту щастя. Концепції філософської антропології. Щастя як вищий прояв реалізації сенсу життя особистості.

  контрольная работа, добавлен 07.12.2011

 • Роль М. Бердяєва як засновника, представника екзистенціальної філософії. Подолання об’єктивації світу людиною у її особистісній реалізації. Духовні джерела формування нової релігійної свідомості людини і суспільства. Проблема розуміння творчості філософа.

  автореферат, добавлен 25.08.2014

 • Розуміння мислителями поняття сенсу життя як земного буття людини. Підходи до розуміння призначення людини й змісту її діяльності філософів епохи Київської Русі. Сутність поняття активної діяльності людини на землі в трактуванні українських мислителів.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Особистість М. Бердяєва: етапи життя і творчості. Духовні витоки та еволюція філософських поглядів філософа. Людина, особистість, індивідуум у розумінні мислителя. Свобода як одвічно притаманна властивість людини. Творчість як продовження справи Бога.

  реферат, добавлен 30.11.2010

 • Розгляд філософських питань сенсу життя людини. Зовнішність особистості (шлях до світла, вища культура, шлях до мороку). Доморальний період становлення людського типу. Історія походження моралі. Гармонія добра і зла. Характеристика зла як кращої сили.

  реферат, добавлен 27.01.2011

 • Сутність та значення духовності та моральності в житті людини. Характеристика філософсько-релігійної концепції Т. Іванчича та М. Бердяєва. Визначення духу людини, як подиху Творця життя, пронизується душевний і тілесний рівні людської особистості.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Свобода як необхідна передумова сповненого сенсу життя для особи та громадянського суспільства. Знайомство з найбільш важливими ознаками концепції свободи у постмодерні. Загальна характеристика проблем відповідальності людини за свою свободу і дії.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Філософсько-правові погляди І. Канта щодо правових засад свободи індивіда. Розгляд мислителем свободи особистості як фундамента правового становища людини та громадянина в державі. Призначення держави у максимальній гарантованості свободи особистості.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Стан цивілізації в першій половині ХХ століття, криза цінностей і проблема існування людини. Філософсько-антропологічна діалектика необхідності і свободи слова, особистості, творчості у екзистенціальних концепціях М. Бердяєва, Е. Фромма, М. Хайдеггера.

  реферат, добавлен 19.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.