Особливості виникнення та загальні характеристики тоталітарної правосвідомості

Аналіз соціально-економічних та правових передумов виникнення тоталітарної правосвідомості у СРСР. Визначення характерних рис тоталітарної правосвідомості. Дослідження впливу тоталітарного минулого на правосвідомість сучасного українського суспільства.

Подобные документы

 • Сутність волонтерства як соціального, правового та політичного явища. Проаналізовано особливості відображення явища волонтерства у правосвідомості українців. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня індивідуальної і суспільної правосвідомості громадян.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Дослідження професійної правової свідомості. Аналіз підходів щодо поняття й ознак професійної правової свідомості. Оцінка висновку про найбільш суттєві загальних властивостей професійної правової свідомості, синтез визначення професійної правосвідомості.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Суперечливі реалії індивідуального існування людини тоталітарної епохи. Зв'язок проблеми ідентичності з процесами соціальної трансформації суспільства. Ідентифікаційні виміри сучасного українського суспільства. Тенденції ціннісно-нормативної інтеграції.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Аналіз тенденції розвитку сучасного суспільства. Визначення чинників культурної і моральної деградації сучасного українського суспільства. Аналіз впливу сучасного інноваційного потенціалу соціальної культури на суспільство в умовах глобалізації.

  статья, добавлен 16.11.2018

 • Масштабне переосмислення суспільно-політичного буття країни. Визначення оптимальних та ефективних способів впровадження ідей та цінностей відкритого суспільства в Україні. Розвал радянської тоталітарної системи. Концептуалізація поняття відкритості.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Аналіз економічних, політичних та наукових передумов виникнення соціології. Основні об'єкти дослідження прикладної та теоретичної соціології. Визначення основних ознак та стабілізуючих факторів суспільства. Етапи наукового визначення сутності культури.

  контрольная работа, добавлен 06.09.2015

 • Розгляд людини як феномену права, вивчення причин та чинників девіантної правосвідомості й поведінки. Акцентування на філософемі девіантної поведінки з огляду на умови сьогодення. Проектування зв'язку філософських ідей із практичним сьогоденням.

  статья, добавлен 01.06.2017

 • Виникнення та становлення сучасного суспільства як результат появи та розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій. Аналіз підходів визначення інформаційного суспільства та обрання найкращих з них для найзагальнішого опису цього феномену.

  статья, добавлен 23.12.2016

 • Дослідження контурів нової соціальної структури сучасного українського суспільства. Характеристика специфіки соціально-стратифікаційних процесів у західних розвинених країнах і в нинішній Україні. Межі соціального розмежування українського суспільства.

  статья, добавлен 31.08.2018

 • Здійснення аналізу сутності, причин та впливу фарцовки на формування нового фрейму успіху радянської людини. Ліквідація негативних проявів тоталітарної свідомості, що відбивається на повсякденних практиках людини. Становлення самостійності людини.

  статья, добавлен 29.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.