Концептосфера відродження нації: порівняльний аналіз концептів у щоденниках, епістолярію, публіцистичних та художніх творах В. Винниченка

Смислові домінанти публіцистики В. Винниченка. Концептосфера творів митця в контексті реалізації ключових концептів авторського тексту. Типові проблемно-тематичні параметри щоденникових записів. Концептуальні смислові домінанти публіцистики автора.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.