"Palazzo en Fortezza" на Гончарівці в Батурині

Реконструкція топографічної структури унікального оборонно-архітектурного комплексу - резиденції гетьмана І. Мазепи в Батурині на Гончарівці. Графічний варіант реконструкції системи садиби. Аналогії подібних садиб на території тогочасної Гетьманщини.

Подобные документы

 • Будівельна діяльність Розумовських в Батурині. Вивчення історії будівництва перших будинків. Насадження алей, газонів та клумб на штучних терасах пагорбів. Дослідження особливостей місцезнаходження заміської резиденції Кирила Розумовського в Батурині.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Життєвий шлях господаря батуринської садиби Петра Васильовича Кочубея. Дослідження матеріалів Генерального опису Малоросії 1765-1769 років. Вивчення володінь та власності Петра Кочубея в Батурині. Прибутки від сінокосів, пасік та дворів посполитих.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Дослідження заміської резиденції К.Г. Розумовського на території Батурина. Спроба реконструкції картини тогочасного міста та визначення географії розташування будинків гетьмана. Спроба встановлення правильного місця розташування гетьманської резиденції.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Аналіз основних етапів історії садиби. План фундаментів будинку Кочубея XVII-XVIII ст. Визначення долі садиби, яка пов’язана з розвитком музейної справи в Батурині. Створення Батуринського державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця".

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Унікальність архіву Новицького, який був наприкінці XVII ст. головною постаттю в обороні південних рубежів Гетьманщини. Листи гетьмана І. Мазепи до охотницьких комонних та піхотних полковників, до І. Ломиковського, до ніжинського полковника С. Забіли.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Могутня хвиля колонізації Лівобережжя як важливий чинник економічного піднесення Гетьманщини в кінці XVII – на початку XVIII ст. Особистість Івана Мазепи, напрямки діяльності Гетьманщини під його керівництвом. Повстання під проводом Кіндрата Булавіна.

  реферат, добавлен 30.03.2011

 • Визначення внеску "Українського історика" в дослідження доби гетьмана І. Мазепи. Аналіз діяльності гетьмана в площині міжнародних відносин. Висвітлення І. Мазепи як державного діяча. Причини укладання українсько-шведсько-польського договору 1708 р.

  статья, добавлен 14.08.2017

 • Відстоювання думки про те, що у двох композиціях стінопису Софії Київської початку ХVІІІ ст. зображено правителя Гетьманщини та його рідних. Зображення гетьмана І. Мазепи та його наближених в композиціях "Перший Вселенський собор" та "Зішестя в пекло".

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Аналіз універсалів та листів Мазепи і документів батуринських ратушних книги кінця ХVІІ ст., в яких згадується історія Корсунського полку, прагнення гетьмана до розширення кордонів Гетьманщини. Згадування в них братів Стефана і Андрія Кобилецьких.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Діяльність до гетьманства та автобіографія Івана Мазепи, його історичне значення. Особливості та напрямки діяльності за роки гетьманства, оцінка досягнень та формування політики. Слідкування за останніми роками життя гетьмана та смерть Івана Мазепи.

  контрольная работа, добавлен 05.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.