Основи документознавства

Аналіз характеристик змісту (структурна побудова, семантична організація тексту), зовнішньої форми, функцій та властивостей документа. Історія формування документознавства як наукової дисципліни в контексті груп динамічних та статичних документів.

Подобные документы

 • Аналіз рис притаманних документам міжнародних організацій: логічності, офіційності, відсутності емоційності, точності, стереотипності та імперативності. Дослідження структурних та лексико-семантичних властивостей мови текстів документів Ради Європи.

  статья, добавлен 30.10.2010

 • Стандартизація ділового тексту, порядок оформлення, його склад. Індекс документа як необхідний реквізит, що дозволяє забезпечити оперативний довідково-інформаційний пошук та обробку документа. Терміни та їх місце в діловому мовленні, професійна лексика.

  контрольная работа, добавлен 27.07.2009

 • Уявлення про бібліотечний фонд як систему, особливості технології його формування. Основні процеси наукової та технічної обробки, призначення складових цієї діяльності. Використання інформаційних елементів для автоматизації обліку та обробки документів.

  курсовая работа, добавлен 07.11.2010

 • Место документа в цикле специальных документоведческих дисциплин. Роль документа в передаче информации. О роли письмовников в русском делопроизводстве. Законодательное регулирование вопросов делопроизводства в наказах первой четверти XVIII века.

  контрольная работа, добавлен 25.06.2010

 • Дослідження суті документів. Співвідношення видової і типологічної їх класифікації. Способи та види документування інформації: бібліотечно-бібліографічний, змістовий, універсально-десятковий. Матеріальні носії інформації. Структура індексації документів.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2010

 • Характеристика основних напрямів діяльності сектору наукознавства. Історія формування науково-організаційних засад інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки та її управління в Україні. Основи функціонування галузевих наукових шкіл і центрів.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива. Організація мережевого інформаційного забезпечення наукових досліджень. Встановлення об'єктивних показників ефективності наукових досліджень, розробки методів оцінки наукової діяльності.

  статья, добавлен 31.12.2017

 • Сущность, генезис и развитие понятия "документ". Текстовой документ: понятие, его функции в социальных системах. Особенности текстового документирования и основные формы текстового документа. Требования к созданию текста и оформлению реквизитов документа.

  курсовая работа, добавлен 20.02.2012

 • Об'єкт, область, види стандартизації, поняття та особливості державного стандарту України. Основні вимоги до оформлення документів згідно з Державною уніфікованою системою документації. Порядок розташування реквізитів, вимоги до бланків та стилістики.

  курсовая работа, добавлен 07.10.2010

 • Документування та організація роботи з документами з питань приймання, переведення, звільнення, обліку працівників. Ведення трудових книжок та оформлення особових справ працівників. Форми та складання наказів з особового складу, доручень та розписок.

  реферат, добавлен 01.07.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.