П.В. Тихомиров як історик філософії

Цілісний і системний аналіз історико-філософської концепції П. Тихомирова. Дослідження в межах його спадщини логіко-гносеологічних, філософсько-релігійних студій. Відтворення московського та ніжинського періодів життя і діяльності вітчизняного дослідника.

Подобные документы

 • З'ясування поглядів вченого на проблему взаємозв'язку між духовною культурою епохи і її філософською думкою та на проблему "національної філософії". Аналіз історико-філософської концепції Д. Чижевського та концепцій російських істориків філософії.

  автореферат, добавлен 09.11.2013

 • Методологічні основи концепції періодизації історії світової філософії за О. Новицьким. Взаємодія філософії з іншими формами суспільної свідомості. Визначення місця історико-філософської концепції мислителя у процесі становлення філософської думки.

  автореферат, добавлен 13.10.2013

 • Аналіз допозитивістського етапу філософії науки. Дослідження гносеологічних проблем наукової діяльності філософів. Вивчення творчості видатних німецьких мислителів І. Канта, Й. Фіхте та Ф. Шеллінга. Історико-філософський аналіз еволюції філософії науки.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Філософська спадщина О. Новицького. Предмет філософії, співвідношення філософії й релігії, проблема періодизації історико-філософського процесу. Місце історико-філософської концепції мислителя у процесі становлення вітчизняної історико-філософської науки.

  автореферат, добавлен 23.08.2014

 • Визначення аналітичної філософії, її предмету та методів. Висвітлення історико-філософської зумовленості логіко-математичної і семантичної проблематики системи світоглядно-філософських настанов Г. Фреге. Розвиток феноменологічних ідей Е. Гуссерля.

  автореферат, добавлен 13.10.2013

 • Аналіз філософської спадщини Ю.І. Вассияна, українського філософа, публіциста 20-х - 50-х рр. ХХ ст. Основні змістовні складові його філософії - історіософія, в межах якої здійснюється філософське обґрунтування теорії нації, та теоретична філософія.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Теоретичний аналіз історико-філософських досліджень Д. Чижевського з точки зору їх проблематики, методології, змісту та актуальності в сучасному контексті. Наукове значення "виокремлення" української філософської традиції з загальноросійського контексту.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Комплексне дослідження філософської спадщини яскравого представника стоїцизму Марка Аврелія, його дефініювання філософії як науки та практики (способу життя). Основні засади стоїчної філософії: цілісність, узгодженість з природою, скромність, апатія.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Компоненти історико-філософської концепції впливового американського філософа-прагматиста та психолога Джорджа Міда. Сутність підходів на ґрунті епістемології, романтизму, соціальної філософії й релігії, які були характерними для інтелектуального поступу.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Визначення методів застосування у сучасних дослідженнях історії української філософії та у процесі її викладання як навчальної дисципліни основних методологічних ідей історико-філософської концепції З. Каменського. Вивчення історії національних філософій.

  статья, добавлен 27.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.