(Тіо)(піридо-4)монометинціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот та білків

Розроблення хімічних підходів для синтезу нових монометинових ціанінових барвників з амінними, спиртовими та ароматичними ефекторними групами. Дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей барвників та вплив ефекторних груп на їх взаємодію.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.