Євген Сверстюк як "сильний" автор публіцистичних текстів у контексті теорії Г. Блума

Дослідження медіапостаті українського публіциста Є. Сверстюка. Розгляд моделі комунікаційного процесу Г. Лассвелла, теорії "сильного" автора Г. Блума. Співвіднесення медійної персони Є. Сверстюка з теоретичними поглядами Г. Блума про важливість автора.

Подобные документы

 • Определение понятий "автор" и "повествователь". Необходимость разграничения понятия реального автора от автора в мире произведения. Художественная проекция автора, абстрактный автор надстоящий над произведением, выражение модели мира реального автора.

  статья, добавлен 21.10.2018

 • Комунікативний аналіз структури есею літературного критика Є. Сверстюка "Остання сльоза". Дослідження зазначеного тексту в історичному й культурному контекстах. Визначення чинників, за допомогою яких досягається ефект переконання у досліджуваному тексті.

  статья, добавлен 21.04.2018

 • Обґрунтування подібності життєвих шляхів автора і його героя. Виявлення ступеню аутентичності твору, який написав свідок і учасник воєнних подій в умовах свободи слова. Дослідження амбівалентних взаємозв’язків "біографічного" автора і автора-творця.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Аспекти вивчення категорії автора у літературознавстві, погляди на поняття особистості письменника, образу автора у творах. Аналіз концепції автора-творця і біографічного автора М. Бахтіна. Автобіографічні мотиви у творчості Б. Антоненка-Давидовича.

  статья, добавлен 20.10.2010

 • Короткі відомості про життєвий та творчий шлях Павла Григоровича Тичини - видатного українського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча. Приховане протистояння з тоталітаризмом в поетичних, літературознавчих, публіцистичних творах автора.

  презентация, добавлен 10.09.2013

 • Актуальність проблеми автора у літературознавстві. Програмна теза Вебера щодо монотематизму творчості кожного митця. Дослідження різних тем у творчому акті автора та його тексті. Виявлення функції поєднання теми біографічного досвіду і тотальності тексту.

  статья, добавлен 01.06.2018

 • Проблема сприйняття творчості Л. Українки публіцистом, літературним критиком Є. Сверстюком. Творення героїчного міфу письменниці Сверстюком на противагу міфу, сконструйованого радянським літературознавством. Аналіз структури авторського міфу Л. Українки.

  статья, добавлен 30.03.2018

 • Анализ коммуникативных стратегий и возможностей речевой партии автора по линии адресант / автор – адресат / читатель в эго-произведениях. Исследование автобиографического сочинения как сложного дискурсивного образования при моделировании коммуникации.

  статья, добавлен 08.05.2018

 • Характеристика філософської та естетичної концепції К. Полєвого. Визначення внеску автора в розвиток літературної критики та теорії літератури. Розгляд жанрових особливостей белетристики Полєвого. Вивчення внеску автора в розвиток біографічного жанру.

  автореферат, добавлен 12.11.2013

 • Дослідження різних підходів семіотичної теорії в аналізі літературних текстів. Аналіз ключових наукових дискурсів семіотичної теорії. Дослідження категорії "знак", "значення", "смисл" як літературознавчих дефініцій в контексті семіотичної традиції.

  статья, добавлен 16.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.