Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права: наукові реалії сьогодення

Концепція співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права в контексті примату міжнародного права. Принципи міжнародного права в контексті захисту прав, свобод і законних інтересів особи. Універсальні і партикулярні норми міжнародного права.

Подобные документы

 • Особливості співвідношення Конституції України й міжнародно-правових норм. Еволюція питання взаємодії міжнародного й національного права в українському законодавстві. Правило сприйняття чинних міжнародних договорів. Норми міжнародного звичаєвого права.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Інституційний механізм регулювання міжнародних відносин в енергетичній сфері. Проблеми аналізу системи міжнародного права в сучасній доктрині міжнародного права. Співвідношення міжнародного енергетичного права з іншими галузями міжнародного права.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Проблема співвідношення міжнародного та національного права, як одна із найважливіших сучасних проблем юриспруденції, яка має не лише теоретичне, а й практичне значення. Законодавство України про взаємодію внутрішньодержавного та міжнародного права.

  контрольная работа, добавлен 01.04.2012

 • Передумови становлення та основні етапи розвитку міжнародного права. Особливості співвідношення міжнародного публічного і внутрішньодержавного права. Сутність кодифікації як систематизації діючих міжнародно-правових норм з метою уточнення їх змісту.

  шпаргалка, добавлен 25.12.2013

 • Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права. Предмет, об'єкт правового регулювання та функції міжнародного права. Система сучасного міжнародного права. Зв'язок міжнародного та внутрішньодержавного права.

  реферат, добавлен 03.12.2015

 • Поняття та основні етапи розвитку міжнародного права, його функції та співвідношення з внутрішньодержавним правом. Міжнародна міжурядова організація як суб’єкт міжнародного права. Судові рішення та доктрина визнаних фахівців з міжнародного права.

  краткое изложение, добавлен 28.05.2015

 • Теоретичні та практичні проблеми міжнародного економічного права як складової міжнародного публічного права. Сучасні концепції міжнародного економічного права, його місце та роль у системі міжнародного права. Сутність міжнародного економічного права.

  анализ книги, добавлен 29.09.2016

 • Поняття та значення співвідношення національного і зарубіжного (міжнародного) права. Значення проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. Теорії міжнародного і національного права, їх особливості та основні характеристики.

  реферат, добавлен 19.10.2010

 • Визначення ролі, значення і співвідношення норм міжнародного публічного права і міжнародного економічного права у процесі міжнародного регулювання суб'єктів економічного співробітництва в контексті становлення міжнародного економічного правопорядку.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Виникнення міжнародного права, його поняття та особливості. Співвідношення міжнародного і внутрідержавного права. Нормотворення, зовнішня політика і дипломатія. Система, галузь і загальний предмет міжнародного права. Міжнародно-правовий інститут.

  лекция, добавлен 18.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.