Юзеф Антоній Роллє в громадському, науковому і просвітницькому житті Правобережної України другої половини ХІХ ст.

Архівні документи і матеріали, інші першоджерела про громадську, наукову, літературну і просвітницьку діяльність Й.Й. Роллє. Невідомі й маловідомі сторінки життя науковця, його внесок у краєзнавчий рух на Поділлі і значення у сучасній історіографії.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.