Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Предмет та проблемне поле фізичної антропології як самостійної науки. Основні завдання та напрямки фізичної антропології. Погляд на людину як на істоту історичну, аналіз проблем визначення її походження і призначення. Сенс та цінності життя людини.

  контрольная работа, добавлен 05.02.2018

 • Проблема людини та абсурдності її існування в роботах представників російської та української філософських шкіл. Окреслення основних ознак природи людини, абсурду та сенсу життя у філософській системі мислителя. Найголовніше призначення людини за А. Камю.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Дослідження проблеми людини в філософії, основні тези концепції людини Т. Аквінського і антропологізму Сократа. Розгляд душі як основи буття, джерела духовного і фізичного життя. Обґрунтування цінності та значущості життя людини з позиції поетів і митців.

  эссе, добавлен 09.12.2016

 • Етичний фундамент екзистенційних категорій людського буття. Уявлення про людину та роль страху як універсальної одиниці життя в екзистенціалізмі. Аксеологічні виміри екзистенціалу страху як одного з онтологічних метафізичних чинників людського існування.

  статья, добавлен 23.12.2016

 • Проблема свободи у творчості Т. Шевченка, її розуміння свободи як передумови щастя і умови розкриття істинної природи людини. Індивідуальний досвід відстоювання власної духовної свободи, її плекання та роль для формування вартісних людських якостей.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Сутність та основні закони діалектики - вчення про найбільш загальні закономірні зв'язки в становленні та розвитку буття. Характеристика позитивізму, неопозитивізму та постпозитивізму. Проведення філософського аналізу проблеми сенсу життя людини.

  контрольная работа, добавлен 29.01.2012

 • Філософія як специфічний феномен людської культури. Аналіз проблеми сенсу життя і його кінцевої мети. Характеристика класичної доби античної філософії. Погляди та світогляд мислителів Стародавньої Греції, їх вплив на розвиток філософської думки України.

  реферат, добавлен 09.01.2010

 • Освітлення цілісної картини концепції свободи у філософській спадщині Т. Шевченка. Розгляд розуміння цього феномену як передумови щастя і необхідної умови розкриття істинної природи людини. Аналіз множинності значень, які поет вкладав у поняття "свобода".

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Аналіз глобалізаційних умов як новітнього середовища, що якісно змінює розгортання процесів маргіналізації і формування станів перехідності. Наслідки розповсюдження філософії споживацтва в свідомості людини як мети, міри щастя та категорії якості життя.

  статья, добавлен 31.05.2017

 • Участь людської особи в добрі. Повнота самовіддання благу, неподільності ставлення людини до добра, особистісному характері її самовіддання. Досвід "спорідненості" між благом і людською особою. Перемога добра та його унікальна роль у житті людини.

  статья, добавлен 08.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.