Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Характеристика вчення про людину, про самопізнання як єдиний шлях до Бога і до щастя. Аналіз вчення Г.С. Сковороди про три світи, які складають все існуюче. "Філософія серця" як осередок духовного життя людини та головний інструмент самопізнання.

  презентация, добавлен 17.12.2015

 • Розгляд ключових ідей філософії екзистенціалізму. Основні ознаки природи людини, абсурду та сенсу життя у філософській системі А. Камю. Визначення головного призначення людини у філософії Камю. Роль мови у формуванні людської психіки та мислення.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Аналіз проблематичності людського буття. Розгляд ієрархії цінностей суспільства. Життя, буття та існування як основні характеристики людини. Розгляд матеріальних і духовних цінностей в різні періоди історії, процес виокремлення провідних і залежних.

  реферат, добавлен 03.12.2012

 • Філософсько-антропологічне обґрунтування метафорики Платонової держави засобами трансцендентальної антропології. Спроба експлікації антропологічного сенсу влаштування життя справедливої держави як утвердження горизонтальної конституції спільного світу.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Дослідження історико-філософських вимірів проблеми сенсу історії. Визначення місця та ролі сенсоісторичних уявлень в різноманітних формах суспільного світогляду. Проведення детального аналізу впливу суспільно-світоглядних уявлень про сенс історії.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

 • Становлення та еволюція категорії "буття" в історії філософії, зміст проблем онтології. Буття людини, його основні форми (природне, соціальне, духовне), відношення простору і часу до матерії. Питання сенсу життя особистості, її смерті та безсмертя.

  контрольная работа, добавлен 03.12.2010

 • Гуманістична сутність культури як спосіб людського буття, що генерує індивідуально-особистісний сенс життя. Зміст поняття "соціальне буття культури" на підґрунті передбачуваного розуміння культури. Соціодинаміка культури, її індивідуальний розвиток.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

 • Культура - універсальний спосіб творчої самореалізації людини через належність смислу, намір розкрити і затвердити сутність людського життя. Культурна система - світоглядно-гуманістичний орієнтир і цивілізаційний вимір життя сучасного суспільства.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Автентичність як унікальність через специфічний життєвий шлях з індивідуально-особистісним пошуком мети і сенсу життя. Визначення сутнісних характеристик людини з унікальними особливостями і неповторною стратегією свободи у побудові власного існування.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Перші уявлення про духовність. Поняття духовного життя у Древній Греції, марксизмі, некласичній та посткласичній філософії. Вітчизняні погляди на духовність. Проблеми духовного життя людини. Структура суспільної свідомості. Проблеми оновлення духовності.

  реферат, добавлен 30.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.