Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Сутність категорії "стиль життя" як специфіки здійснення процесів самоідентифікації та самореалізації людини. Формування типів стильових проявів життя, їх культурно-історичні форми. Вплив культури постмодернізму на стилетворчу активність сучасної людини.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Розгляд часу, як факту суб’єктивного людського існування, який потребує не пояснень, а прийняття, як сила, яка знаходиться поза людиною, але загрожує їй фізичним знищенням - вона строго регламентує її стан, а тому є універсальною умовою людського життя.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Сутність та методи дослідження інтерпретації, головні способи експлікації даного процесу. Стани або процеси людського життя, в яких постає необхідність інтерпретації, її особливості в умовах життя людини доби техногенної цивілізації чи доби Постмодерну.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Соціокультурний аналіз уявлень щодо повсякденного способу життя в працях утопістів Т. Кампанелли, Т. Мора, Ф. Бекона, Р. Оуена та Ш. Фур'є. Визначення відповідності поглядів мислителів на форми організації побуту й дозвілля ознакам тоталітаризму.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Характеристика філософії Гоголя та Сковороди, її співзвучність. Звернення до морально-філософського рівня. Найважливіша складова етичної системи обох філософів – питання про щастя в різних його аспектах. Розуміння Бога у творах Юркевича, як вищого начала.

  реферат, добавлен 27.03.2011

 • Структура та сутність духовного життя суспільства. Духовне виробництво, потреби, споживання і цінності. Зміст, форми і класифікаційні ознаки суспільної свідомості. Закономірності її функціонування й розвитку. Підходи до відродження культурних надбань.

  реферат, добавлен 12.12.2013

 • Вплив ідей Ж.-П. Сартра на психологію, літературу та богослов'я. Комплексне уявлення про природу людського. Розкриття проблеми людського існування та сутності людини крізь призму природи людини з огляду на екзистенційно-філософські ідеї Ж.-П. Сартра.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Засоби самоідентифікації і досягнення людиною своєї ідентичності. Теоретико-методологічна розробка феномену наративу, вивчення його природи, принципів та особливостей. Аналіз взаємозв’язку автобіографічних наративів та різних видів пам’яті людини.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Аксіологічний аспект та екзистенціальні виміри проблеми цінності буття. Аналіз фундаментальної парадигми життя людини у суспільстві в сучасній філософській антропології. Визначення права на життя, смерть і вільний вибір, гармонізація взаємодії з природою.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Проблема життя в історичному аспекті. Питання пошуку сенсу життя, проблеми смерті (її трагедія і парадокс) та безсмертя душі та особистості. Відношення до смерті, проблеми життя, смерті і безсмертя в релігіях світу: християнстві, ісламі і буддизмі.

  курсовая работа, добавлен 20.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.