Щастя і сенс людського життя

Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

Подобные документы

 • Співвідношення емпіричного уявлення світу/всесвіту, яке відповідає сенсу наукової об’єктивності та включає існуючий світ незалежно від метафізичних передумов існування та феномену соціокультурного світу. Застосування принципів феноменологічної редукції.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Людина як предмет філософського аналізу. Проблема антропосоціогенезу, поняття єдності природного, соціального і духовного в людині. Проблема життя і смерті в духовному досвіді людства. Призначення та сенс життя індивіда з позиції філософа Епікура.

  реферат, добавлен 22.02.2012

 • Дослідження питання щодо любові до ближнього, милосердя та співчуття, духовної кризи суспільства, волі до влади, пошуку моралі для вільної людини на шляху руйнування традиційних цінностей в ідеології німецького філософа Фрідріха Вільгельма Ніцше.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Процес становлення категорії "життя" в історії філософської думки. Різні концепції щодо походження життя, їх життєздатність та відповідність реальності. Сутність генетичної обумовленості та субординації як загальних закономірностей розвитку форм життя.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Короткий нарис життя, етапи особистісного та творчого становлення С. К'єркегора, передумови та фактори формування його філософських ідей. Релігійний аспект життя людей. Розробка концепцій та основ екзистенціалізму. Три сфери людського існування.

  презентация, добавлен 13.05.2014

 • Сутність трансцендентального розгортання людського духу як феномена, який виокремлює людину з поміж інших форм життя. Екзистенціальні підходи Гайдеггера і Ясперса, метаантропологічні ідеї Шелера. Розвиток теорії в українській філософській антропології.

  статья, добавлен 05.06.2018

 • Дискурс любові як унікальний феномен в житті кожної людини. Філософський погляд на сутність ревнощів в дискурсі любові. Розмежування ревнощів від заздрощів. Диференціація ревнощів та любові, феноменологія ревнивця. Предмет любові як предмет "поділу".

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Стислий опис життєвого шляху та творчої діяльності Григорія Сковороди — українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога. Філософські погляди Г. Сковороди, його міркування про щастя. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  контрольная работа, добавлен 24.04.2015

 • Виявлення контексту та особливостей тлумачення феномену сенсу життя, смерті в різні культурно-історичні періоди. Тлумачення проблеми блага та моральних чеснот в античній філософії. Есхатологічні аспекти смислу буття у середньовічних переконаннях.

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Сутність поглядів українського філософа та поета-байкаря Г.С. Сковороди на фундаментальні принципи людського буття. Дослідження етапів формування світогляду Сковороди. Порівняльний аналіз філософської спадщини Сковороди із сучасним розуміння щастя.

  реферат, добавлен 16.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.