Міжнародна правотворчість

Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості, принципи, функції, конкретно-цільова і організаційна спрямованість. Роль держави і громадянського суспільства у встановленні нових правових норм. Правотворчість міжнародних організацій.

Подобные документы

 • Поняття, принципи та функції правотворчості. Вироблення та прийняття нових правових актів держави. Стадії правотворчого процесу. Поняття та принципи законотворчості. Законодавча ініціатива, ухвалення законопроекту Верховної Радою, право вето Президента.

  курсовая работа, добавлен 14.10.2009

 • Сутність та функції правотворчості, її відмінність від процесу законотворчості. Правові форми діяльності держави – засіб функціонування механізму правового регулювання. Види і форми правотворчості держави, їх відмінні та функціональні особливості.

  курсовая работа, добавлен 27.06.2013

 • Поняття правоутворення як складного процесу формування юридичних норм та розкриття особливостей видів джерел права. Правотворчість: загальнотеоретична характеристика. Головні ознаки правотворчості держави, її основні функції та принципи, види і форми.

  курсовая работа, добавлен 27.05.2015

 • Характеристика законотворчості та підзаконної правотворчості у європейських правових системах континентального типу. Дослідження особливостей законотворчості і наявності суттєвих відмінностей у підзаконній правотворчості в європейських правових системах.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Організація публічної влади в суспільстві. Теорія виникнення держави. Соціальне призначення держави. Забезпеченню потреб та інтересів суспільства. Форми та методи здійснення функцій держави. Правотворчість та забезпечення здійснення правових настанов.

  курсовая работа, добавлен 18.10.2012

 • Правова природа міжнародних міжурядових організацій і їх характерні риси як суб'єктів міжнародного права. Функції міжнародних міжурядових організацій і процедури прийняття рішень. Особливості правотворчої діяльності міжнародних міжурядових організацій.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Правотворчість як одна з найважливіших сторін діяльності держави, її мета та сутність. Фактори впливу на процес підготовки та формування права. Види, форми, принципи правотворчої діяльності. Особливості законодавчої процедури та її основні стадії.

  реферат, добавлен 12.02.2012

 • Розмежування понять функції правотворчості та функції механізму правотворчості. Необхідність удосконалення проведення правової експертизи та правового моніторингу правотворчості; подолання колізій та усунення недоліків нормативно-правових актів.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Дослідження підзаконної правотворчості як різновиду правотворчої діяльності шляхом аналізу її ознак, особливостей та видової класифікації. Підзаконна правотворчість вищих органів державної влади. Правозабезпечувальні форми підзаконної правотворчості.

  статья, добавлен 13.10.2018

 • Дослідження правотворчості як основного етапу правоутворення, аналіз її видів, функцій та стадій. Право як спосіб стабілізації і відтворення суспільних відносин. Стадія прийняття проекту нормативно-правового акту. Безпосередня правотворчість держави.

  реферат, добавлен 13.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.