Іван Франко і пісня

Поезія "Пісня і праця" І. Франка як малюнок дитинства в атмосфері народної пісні. Поетичні твори Франка, що були покладені на музику та стали піснями. Творчі колективи, які виконують пісні на вірші І. Франка. Самобутність капели бандуристів "Карпати".

Подобные документы

 • Погляди науковців XIX cт. на поетику народної пісні, особливості її змісту, віршування, взаємозв'язок, взаємовплив форми та змісту народної пісні. Мистецька лабораторія колективного творця. Художні закономірності розвитку поетичного мистецтва народу.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Естрадна пісня як феномен музичної культури. Визначення особливостей становлення української естрадної пісні в 50-60-ті рр. Тенденції розвитку української пісенної естради 70-80-х рр. Основні художні напрямки розвитку естрадної пісні в незалежній Україні.

  автореферат, добавлен 28.09.2014

 • Розгляд історії дослідження української історичної пісні. Висвітлення головних положень, які виступали предметом наукової уваги вчених. З’ясування стану розробленості у фольклористиці категорії жанру історичної пісні, а також його головних ознак.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Культуростворюючи потенції української пісні, які обумовили зміст художнього життя Галичини у ХІХ-ХХ ст. як цілісної системи. Дослідження особливостей трансформації народної поетики у літературний процес. Культуротворчий чинник національної історії.

  автореферат, добавлен 24.06.2014

 • Характерні риси основних жанрів українських народних танців. Хороводи, побутові та сюжетні танці. Функціональне значення пісні в цілісному хореографічному творі. Характеристика впливу синтезу пісні і танцю на формування хореографічного образу в танці.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Складаючи свої витончені вірші, трубадури вміли підібрати точне слово або рифму. Вірші складалися з урахуванням того, що їх обов'язково мала супроводжувати музика. Мандруючи з міста до міста, вони виконували свої пісні під арфу, віолу, лютню або гітару.

  реферат, добавлен 01.03.2011

 • Дослідження жанру пісні-хроніки як формозмістовної єдності, у контексті його динаміки на тематичному та структурно-семантичному рівнях з акцентом на своєрідності, фольклорній традиції, функціональності, структурі та елементах поетичного вираження.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Відтворення в українській народній пісні світогляду народу, його морально-етичних й естетичних цінностей, педагогічного генію та багатовіковий досвід виховання підростаючих поколінь у дусі високої духовності й моралі. Новітні тенденції вищої освіти.

  статья, добавлен 24.06.2016

 • Дослідження ролі і значення постаті І. Франка в етнонаціональному духовному просторі українського народу, в обстоюванні державної незалежності та духовності, в утвердженні національної ідеї. Реалізація концептуальних засад культурного націоналізму.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Комплексний аналіз концепції культури на матеріалах творчої спадщини С.Л. Франка. Дослідження релігійних підвалин концепції культури, а також її аксіологічні, соціальні й антропологічні виміри у творчості видатного українського письменника і поета.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.