Еволюція британського колоніалізму (1914-1921 рр.)

Еволюційний шлях трансформації британського колоніалізму під час Першої світової війни та в період повоєнного врегулювання всієї системи міжнародних відносин. Визначення ролі домініонів та Індії у трансформації системи британського колоніалізму.

Подобные документы

 • Дослідження еволюції внутрішнього устрою британського суспільства в контексті його зовнішньої експансії. Визначення історичних передумов становлення британської демократії. Характеристика залежності британської економіки від колоніальної периферії.

  автореферат, добавлен 27.07.2014

 • Аналіз зарубіжними істориками колоніальної політики Німеччини напередодні Першої світової війни. Різке посилення англо-німецького антагонізму та франко-німецьких стосунків через Марокканську кризу, політику Німеччини в Туреччині та на Близькому Сході.

  статья, добавлен 21.10.2010

 • Дослідження розвитку демократії в британському суспільстві в контексті зовнішньої та колоніальної експансії Великобританії. Аналіз еволюції внутрішнього устрою британського суспільства. Характеристика залежності економіки від колоніальної периферії.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Оцінки відомого американського дипломата та науковця Кіссінджера щодо облаштування системи міжнародних відносин після Першої світової війни. Критика ним системи колективної безпеки, яка стала результатом Версальсько-Вашингтонської системи конференцій.

  статья, добавлен 16.11.2018

 • Визначення періодизації українсько-німецьких відносин 1914–1920 рр., особливостей та тенденцій кожного з етапів. Еволюція політики українського та німецького керівництва в галузі двосторонніх відносин, аналіз впливу європейської політичної ситуації.

  автореферат, добавлен 10.10.2013

 • Основні характеристики Віденської, Версальської та Потсдамської системи міжнародних відносин. Природа й цілі Першої та Другої світової війни. Тенденції розвитку повоєнних міжнародних відносин. Підписання Маастрихтського договору та утворення ЄС.

  шпаргалка, добавлен 03.11.2010

 • Аналіз становлення та еволюції релігійних поглядів британського політика і історика Дж. Морлі. Висновок про складний шлях внутрішньої трансформації духовного у нього, пояснення зміни його радикалізму на компромісне бачення. Політична кар’єри публіциста.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Методи впливу британського уряду на процес формування внутрішньоімперської політики. Боротьба в правлячих колах Великобританії щодо майбутнього устрою імперії. Аналіз роботи імперських конференцій і їх роль в процесі трансформації в Співдружність Націй.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Розгляд цивілізаційних аспектів походження та наслідків Першої світової війни, а також її роль у трансформації основ європейської цивілізації в ХХ столітті. Світ західноєвропейських цивілізацій у перші роки після війни. Розпад 4-х світових імперій.

  статья, добавлен 23.12.2016

 • Історично закономірні процеси деколонізації. Зміцнення національної буржуазії, поява соціальних верств і груп людей, здатних до самостійного управління своїми країнами. Послаблення позицій Великої Британії, капітуляція Японії після Другої світової війни.

  реферат, добавлен 07.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.