Йодзьо в хайку (на основі аналізу поетичних творів Мацуо Басьо)

Асоціативні підтексти в хайку на основі аналізу поетичних творів Мацуо Басьо. Особливості природи хайку в японській літературі. Мотиви філософії дзен-буддизм як коду до осягнення істинних смислів творів. Поетичні твори М. Басьо, їх асоціативні підтексти.

Подобные документы

 • Особливості японської поезії XVII сторіччя та її роль у формуванні нового мистецтва. Видатний національний поет Басьо як творець нової поезії. Біографія поета, його поетичний дебют. Хокку Басьо як літописець його життя. Аналіз дорожніх щоденників поета.

  реферат, добавлен 05.11.2017

 • Вплив поетики хайку на японську художню прозу. Поява у японській літературі нового прозового жанру "хайкай-но буншьо", головними ознаками якого були простота й поетичність мови, лаконізм, літературний підтекст, багатство асоціацій, ремінісценцій.

  статья, добавлен 15.10.2018

 • Классические танка в письменной и устной форме. Внесение в жёстко регламентированный объём танка новых чувств и взглядов. Хайку - трёхстишие в 17 слогов, которые по традиции записываются в одну строку. Происхождение японского жанра трехстиший (хайку).

  реферат, добавлен 13.11.2016

 • Дослідження місця слів-образів, що вказують на традиційно закріплені за ними пори року та забезпечують семантичну насиченість, у поезії жанру хайку. Характеристика формально-структурної, асоціативної та художньо-стилістичної функцій сезонних слів.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Історія розвитку японської поезії. Основні засади поетики і естетики хокку Мацуо Басьо. Початок поетичного шляху Ісікава Такубоку. Використання ним жанру танка для оспівування краси природи та вираження своїх почуттів і вражень. Найвідоміші збірки поета.

  презентация, добавлен 09.04.2014

 • Основні чинники та вимоги щодо адекватного перекладу. Шляхи та засоби подолання лінгвокультурних бар’єрів при перекладі віршових творів. Адекватність відтворення семантико-стилістичної структури оригіналу в українських перекладах поетичних творів Е. По.

  дипломная работа, добавлен 20.09.2015

 • Ґрунтовне дослідження рис традиційної японської поезії і давніх жанрів японського театру, виокремлення важливих аспектів хайку і танка. Синтетичні й музичні особливості японського театру. Розглянуто творчість японського поета та актора Мотокійо Дзеамі.

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Застосування методу експертних оцінок для виявлення ступеня обґрунтованості норм редагування поетичних творів. Розташування рядків на сторінці та їх поділ на окремі частини. Розташування прізвищ авторів, дат та місця створення поезій чи її перекладів.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Характеристика особенностей развития поэтических стилей в древней Японии. Изучение японской поэзии в разные исторические периоды. Анализ традиционной поэзии Японии на примере поэтических произведений Сайгё, Мацуо Басё, Масаоки Шики, Хайку Ёса Бусон.

  презентация, добавлен 27.09.2014

 • Визначення поетикальних рис і підтекстових смислів збірки "Ши цзін" на основі аналізу фауністичних поетичних образів, які несуть певне значення у колективній свідомості китайців і дозволяють читачеві декодувати додаткові смисли, емоції та настрої.

  статья, добавлен 13.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.