Європейський Валютний Союз

Виникнення європейської валютної системи (ЕВС) та створення Європейського Союзу. Особливості запровадження спільної валюти - євро. Виконання критеріїв вступу до ЕВС, визначених Маастрихтським договором. Європейський механізм регулювання валютних курсів.

Подобные документы

 • Розкриття суті і аналіз структури Європейського валютного союзу. Дослідження фінансових чинників інтеграції Греції в Європейський валютний простір. Системний аналіз грошово-кредитної і валютної політики Греції на основних етапах вступу до зони євро.

  автореферат, добавлен 08.09.2013

 • Ідея єдиної європейської валюти. Початок європейської економічної інтеграції. Маастріхтський договір та критерії стабільності. План введення євро у фінансові системи. Перехід на євро у безготівкових розрахунках і готівковому обороті, переваги і недоліки.

  реферат, добавлен 25.04.2015

 • Передумови та процес створення валютного союзу країн ЄС з урахуванням історичного досвіду європейських країн стосовно попередніх спроб валютної інтеграції між окремими країнами. Основні напрямки подальшого розвитку європейської валютної інтеграції.

  статья, добавлен 13.10.2016

 • Сучасний етап західноєвропейської економічної і валютної інтеграції. Валютна інтеграції в межах Європейського Союзу. Аналіз проблеми розробки науково обґрунтованої стратегії включення Греції в Європейський валютний союз. Актуальність розробки для України.

  автореферат, добавлен 18.11.2013

 • Проблеми інтеграції України до європейського проекту, побудова спільної зовнішньої політики. Дотримання рівноваги між наднаціональністю та суверенітетом. Координація дій держав-членів Європейського Союзу. Цілі й умови підписання Маастрихтського договору.

  статья, добавлен 08.09.2017

 • Мета створення Європейського Економічного співтовариства. Етапи економічної та валютної інтеграції. Особливі риси зони вільної торгівлі та митного союзу. Умови вільного руху товарів, послуг, осіб та капіталів. Запровадження євро та способи перерахунку.

  курсовая работа, добавлен 19.01.2014

 • Сучасні проблеми економік країн ЄС. Класифікація країн Західної Європи за територією, населенням та економічною могутністю. Основні етапи становлення європейської валютної системи. Склад ЕКЮ та окремих валют. Характеристика "європейської валютної змії".

  контрольная работа, добавлен 02.04.2012

 • Конкретні кроки виконання Республікою Хорватія політичних критеріїв членства ЄС як передумови для вступу в Європейський Союз. Реформа правосуддя та ефективна боротьба з корупцією. Вирішення проблем біженців та нормалізація відносин з країнами-сусідами.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Вивчення взаємовідносин партнерів у Спільноті. Історичні передумови створення Європейського Союзу. Основні етапи створення Союзу: формальна дата його народження, перехідний етап, розвиток евроінтеграційного процесу, підписання Європейської конституції.

  реферат, добавлен 28.05.2015

 • Характеристика причин та умов виникнення Європейського Союзу. Дослідження змісту правових умов виникнення Європейського Союзу. Розробка пропозицій, щодо удосконалення положень чинного законодавства України, щодо вступу України до Європейського Союзу.

  научная работа, добавлен 16.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.