Заручник ідеологем: Микола Хвильовий у сприйнятті української діаспори

Вивчення творчості та дослідження еволюції ідей Хвильового. Аналіз ідеологічних передумов до творення образу українського письменника. Дослідження впливу західних наративів на сприйняття письменника в Україні після здобуття країною незалежності.

Подобные документы

 • Микола Хвильовий — український прозаїк, поет, публіцист, один з основоположників пореволюційної української прози. Гостра реакція критики та партійних ортодоксів на публіцистичні твори Хвильового. Позиції творчої інтелігенції у памфлетах письменника.

  реферат, добавлен 12.11.2009

 • Суть сучасних студій творчості М. Хвильового. Тенденції сприйняття його художньо-естетичної спадщини від прижиттєвої критики до сьогодення. Особливість психопоетикальних пошуків видатного українського письменника початку ХХ століття в жанрах малої прози.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Життя та творча діяльність літератора, публіциста, громадського діяча Миколи Хвильового. Характеристики творчості, спадщина письменника. Стильові ознаки новели Хвильового "Я (Романтика)". Вимріяне майбутнє не може наблизити людина з роздвоєним "Я".

  презентация, добавлен 24.10.2013

 • Композиційні та стильові особливості рис новелістики М. Хвильового, їх втілення у публіцистичній та художній творчості письменника. Висвітлення на основі порівняльного аналізу місця та ролі Миколи Хвильового в літературному процесі 20-30-х років ХХ ст.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Дослідження художньої спадщини представників української діаспори. Аналіз творчості Самчука, епопейний задум та система персонажів його романів. Зображення образу Марії та людських трагедій в часи голодомору. Особливості літературного стилю письменника.

  статья, добавлен 29.10.2016

 • Дослідження творчої спадщини М. Хвильового. Характеристика сукупності складників поетики ліричних творів письменника. Огляд теми індустріалізації, нищення селянства шляхом примусової колективізації. Аналіз стилістики та тропової структури його лірики.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Твори Хвильового як такі, що репрезентують художній світ письменника, його інтегральні складники. Типологічні властивості буттєвої моделі письменника в контексті філософсько-естетичних парадигм першої третини ХХ ст. у світовій та українській літературах.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Літературознавче дослідження романтичної творчості М. Устияновича. Комплексне дослідження світоглядно-естетичної позиції українського письменника і громадського діяча. Характеристика поетичної, прозової, і ідейно-естетичної художньої спадщини митця.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Стан дослідження життєпису Ю. Липи – українського письменника і науковця. Одеський період творчості Ю. Липи. Перший період еміграції письменника. Познанський, Варшавський та Яворівський період в житті письменника. Творча спадщина та поетичні збірки.

  контрольная работа, добавлен 12.06.2013

 • Топологія сакральності як органічний ракурс вивчення літератури "переходової доби". Квалітативна топологія сакрального М. Хвильового. Сакральна призматика революції і війни в письменника-модерніста М. Хвильового. Характеристика свята як сакральної події.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.