Реалізовані й нереалізовані в еміграції видавничі проекти Володимира Винниченка

Розгляд різних аспектів видавничої діяльності Володимира Вінниченка. Соціальне дослідження участі письменника в організації та діяльності видавництва "Дзвін" в Україні. Видавничі проекти щодо видання власних творів за кордоном українською і іншими мовами.

Подобные документы

 • Листування як джерело дослідження аспектів діяльності і умов життя української еміграції. Вивчення творчості та громадсько-політичної діяльності Винниченка в еміграції в дореволюційний період. Роль Винниченка в створенні Української громади в Парижі.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Життєвий шлях Володимира Винниченка, навчання та початок політичної діяльності. Життя та творчість за кордонами рідної України. Рання проза В. Винниченка (1902-1907). Розкриття психології лідерства, взаємини особистості й маси в творах письменника.

  курсовая работа, добавлен 10.10.2009

 • В. Винниченко — український прозаїк, драматург, художник, політичний та державний діяч. Дитинство та ранні роки письменника. Революційна діяльність В. Винниченка на початку ХХ ст. Політична кар'єра Винниченка в еміграції. Літературна спадщина письменника.

  реферат, добавлен 16.05.2013

 • З`ясування стильової своєрідності й генези прози Володимира Винниченка. Аналіз особливості естетичного функціонування художнього мовлення письменника. Пошук автентичного змісту речей та ідей. Ідеологічність мислення героїв творів українського прозаїка.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Наявність тісного амбівалентного зв’язку між авторськими інтенціями та наративними стратегіями як поняттями і формально-змістовими засобами організації прозових творів В. Винниченка. Домінантні інтенції ранньої, зрілої і пізньої прози письменника.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Дослідження проблеми оприявлення нового типу героя в художньому світі малої прози Володимира Винниченка; природа его-свідомості модерного персонажа. Аналіз проблеми впливу естетики неонатуралізму на раннього В. Винниченка, його творчість та ідеї.

  статья, добавлен 06.02.2020

 • Аналіз творів М.П. Арцибашева та В.К. Винниченка періоду еміграції. Порівняльно-типологічне зіставлення оповідання "Під сонцем" і роману "Сонячна машина", створених у жанрі антиутопії. Схожість мотивів і символів визначення головних людських потреб.

  статья, добавлен 21.04.2018

 • Характеристика монографічної студії "Проза Володимира Винниченка 1902-1910-х років: проблеми поетики" О. Брайко, яку він побудував за принципом аспектних оаз, де обсервується знакова для Винниченкового прозового терміналу властивість чи конструента.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Розгляд сюжетнотворчих та жанрових рис новелістики В. Винниченка. Висвітлення характерних рис українського менталітету, поєднання невербальних засобів спілкування в оповіданнях автора. Вживання художнього означення "чудний" в малій прозі письменника.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Дослідження життєвого шляху видатного українського письменника Івана Франка. Аналіз творчої та наукової спадщини, перекладацької діяльності. Релігійні погляди письменника. Переклади творів Франка іншими мовами. Останні роки життя. Вшанування пам'яті.

  реферат, добавлен 07.05.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.