Єврейське населення Наддніпрянської України в імперській системі стримувань і покарань при здійсненні рекрутських наборів у ХІХ столітті

Розкриття ініціатив уряду Російської імперії стосовно впровадження рекрутської повинності серед єврейських громад. Визначення системи покарань за відмову від вступу до війська. Проведення рекрутських наборів серед представників національної меншини.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.