Давньоримські подорожі

Загальна характеристика розвитку подорожей в стародавньому античному світі. Розвиток інфраструктури для подорожуючих та традиції гостинності. Значення мандрівництва у формуванні тогочасного світогляду. Особливості подорожей в стародавньому Римі.

Подобные документы

 • Мандрівництво в Україні як прообраз туризму. Традиції гостинності та розвиток подорожей на Русі в Х-ХV ст. Паломництво русичів у святі місця. Розвиток туризму на українських землях у складі Російської імперії. Створення туристичної інфраструктури.

  лекция, добавлен 27.08.2017

 • Особливості економічного розвитку Стародавнього Риму періоду республіки. Причини піднесення розвитку сільського господарства у Римі і ІІ-І ст. до н. е. Ознаки кризи рабовласницького сільського господарства. Поділ Римської імперії на Західну і Східну.

  реферат, добавлен 12.12.2017

 • Дослідження специфіки соціально-економічних засад становлення інституту "вчительства" у Стародавньому світі. Характерні риси соціально-економічного буття первісного суспільства та практичні передумови, що призвели до виникнення феномену "вчительства".

  статья, добавлен 16.07.2012

 • Розвиток державного управління в Стародавньому Єгипті, документи соціально-економічної думки. Сільське господарство як основа економіки. Землеробські знаряддя в період Раннього царства. Розвиток ремесел у Стародавньому Єгипті, господарський розвиток.

  контрольная работа, добавлен 15.03.2011

 • Необхідність утворення номів та процес їх об'єднання в Стародавньому Єгипті. Характеристика головних обов'язків номарха. Особливості розподілу влади в управлінні державою, основні функції фараона. Єгипетські піраміди, їх будівництво та використання.

  презентация, добавлен 11.11.2013

 • Загальна характеристика основних напрямків політичної і правової думки в Стародавньому Римі. Політико-правові інститути і погляди. Зміцнення влади і режим цезаризму. Перетворення Римської імперії у державу. Політичні думки й ідеї мислителів античності.

  реферат, добавлен 13.12.2014

 • Сексуальна експлуатація як соціальний феномен. Характеристика основних форм існування сексуальної експлуатації: проституції гостинності (притулку), культової (релігійної, ритуальної, сакральної, священної, храмової) та легальної (політичної) проституції.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Діяльність аргентаріїв-коакторів, які займалися проведенням аукціонів в античному Римі. Основні типи аукціонів: державні торги, аукціони з продажу спадкового майна, іпотечної застави, рухомого і нерухомого майна, сільськогосподарської продукції та рабів.

  статья, добавлен 29.08.2018

 • Розвиток демократичних вчень у давній Греції. Дослідження видатних філософів античності – Сократа, Платона і Аристотеля. Державно-правові концепції у Стародавньому Римі. Погляди римських юристів на сутність права. Становлення християнських правових ідей.

  реферат, добавлен 01.12.2012

 • Періодизація історії розвитку фізичної культури у в Стародавньому Римі. Її зародження, як ритуальне обрамлення військових вправ та засіб згуртування народних мас. Роль фізичної культури у політичні боротьбі та створенні божественного культу імператорів.

  реферат, добавлен 08.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.