Еволюція інтелектуальної власності

Результати винахідництва і промислові зразки. Охорона прав на винаходи і корисні моделі. Інтелектуальна власність та результати технічної творчості. Міжнародні документи у сфері охорони авторського виробу. Захист знаків, що ідентифікують виробника.

Подобные документы

 • Поняття та законодавча база інтелектуальної власності. Правова охорона комерційної таємниці. Патентна система охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Порядок реєстрації товарного знаку в державних закладах України, його функції.

  реферат, добавлен 28.11.2013

 • Система інтелектуальної власності. Завдання Департаменту інтелектуальної власності. Головна функція Українського інституту промислової власності. Закони України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки".

  реферат, добавлен 24.12.2014

 • Охорона прав інтелектуальної власності у сфері освіти та захист прав інтелектуальної власності як нерозривні поняття. Різнорівневе забезпечення прав суб’єктів інтелектуальної власності у сфері освіти. Термін "охорона" як ширший стосовно терміна "захист".

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Об’єкти промислової власності як складова економічного розвитку. Захист права інтелектуальної власності в Україні. Встановлення правової сутності захисту прав на винаходи та корисні моделі на основі нормативно-правових актів та наукових досліджень.

  реферат, добавлен 24.12.2014

 • Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Поняття та види знаків для товарів і послуг. Право на раціоналізаторську пропозицію. Право на науково-технічну інформацію. Захист прав на знаки для товарів і послуг. Об’єкти правової охорони.

  курсовая работа, добавлен 29.01.2011

 • Об’єкти правової охорони, суб’єкти права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Поняття та види товарних знаків, їх суб’єкти, охорона та захист прав. Суть та особливості права на раціоналізаторську пропозицію та науково-технічну інформацію.

  реферат, добавлен 24.09.2009

 • Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності. Еволюція інтелектуальної власності в Україні, її роль в економічному і соціальному розвитку держави. Система інтелектуальної власності. Охорона і захист прав на об'єкти інтелектуальної власності.

  курс лекций, добавлен 24.02.2012

 • Тенденції науково-технічного прогресу. Поняття інтелектуальної власності у сучасному українському законодавстві та в міжнародних угодах. Аналіз державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Асоціація власників товарних знаків.

  контрольная работа, добавлен 17.05.2012

 • Термін "інтелектуальна власність", його використання в законодавстві. Інтелектуальна власність як сукупність прав особистого і майнового характеру на результати інтелектуальної діяльності. Нормативно-правова база з охорони інтелектуальної власності.

  контрольная работа, добавлен 30.01.2016

 • Порядок отримання права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Права власника патенту України на промисловий зразок. Проведення експертизи заявки та видача патенту. Патентування промислового зразка в іноземних державах.

  контрольная работа, добавлен 09.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.