Багатогранність творчої особистості В. Винниченка, літературна спадщина драматурга

Детальний огляд літературної діяльності В. Винниченка, аналіз його ідей, концепцій, творчих експериментів та обґрунтування їх впливу на розвиток українського театрального мистецтва XX століття. Аналізі концептуально-творчих експериментів драматурга.

Подобные документы

 • Дослідження та визначення характерних рис драматургії В. Винниченка в проекції на її сценічну інтерпретацію. Аналіз еволюції сценічної майстерності В. Винниченка в контексті художнього вираження ідей філософії щастя як сенсу й мети людського існування.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Визначення естетичних засад драматургiї С. Черкасенка, аналітичний огляд сценiчних втiлень його п'єс. Здобутки цього діяча в сфері критики. Хронiка життєпису С. Черкасенка. Вклад видатного драматурга в розвиток українського театрального мистецтва.

  автореферат, добавлен 15.11.2013

 • Вивчення прогресивних форм, прийомів і експериментів у театральній режисерській творчості 90-х років ХХ століття. Умови ствердження національного українського театру нового періоду в історії України. Неформальні площини існування театрального мистецтва.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Основні умови розвитку творчих здібностей особистості, їх теоретичні та практичні аспекти. Значення хореографічного мистецтва у творчому розвитку особистості. Визначення основних методів підвищення творчої активності дітей на заняттях з хореографії.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Театральне мистецтво Західної Європи XX ст.: загальні засади його розвитку, напрямки та форми театру. Єжи Гротовський як видатний діяч польської і водночас світової театральної культури: напрямки діяльності та характеристика творчих експериментів.

  реферат, добавлен 23.11.2010

 • Аналіз творчості українського подвижника П. Величковського, який значну частину свого життя віддав переписуванню, перекладу і складанню духовних творів. Дослідження впливу його літературної і перекладацької діяльності на розвиток духовності поколінь.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Особливість становлення режисерського театру в Україні. Характеристика окремих моментів діяльності творчих шкіл та їхнього впливу на процеси реформування українського мистецтва 1920-х - початку 1930-х років. Розвиток декораційного мистецтва в "Березолі".

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Біографія Бертольда Брехта - німецького драматурга, прозаїка, театрального режисера, автора концепції новаторської драми, засновника театру "Берлінер ансамбль". Характеристика його творчих досягнень. Робота кіносценаристом та режисер-постановником.

  реферат, добавлен 19.11.2017

 • Аналіз драматургії В. Винниченка у проекції на її сценічну інтерпретацію. Аналіз вистави "Брехня" в контексті художнього вираження драматургом ідей філософії щастя, сенсу, мети людського існування, ідеї "чесності з собою" і внутрішнім духовним конфліктом.

  статья, добавлен 09.10.2018

 • Історіографія, джерельна база дослідження театрального мистецтва в Україні. Діяльність Кримського українського музичного театру. Класична та радянська українська драматургія у репертуарі російських театрів Криму. Роль аматорських колективів для театру.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.