Неоміфологічні тенденції в романній творчості Джона Апдайка

Аналіз особливостей неоміфологізації, виявлених в американській літературі та масовій культурі другої половини ХХ – початку ХХI століть. Дослідження світоглядної та творчої еволюції Дж. Апдайка як романіста, форм міфологізації в романах письменника.

Подобные документы

 • Еволюція творчості Д. Лоуренса, як художника-модерніста, вплив на нього естетики і поетики російських письменників-реалістів другої половини ХІХ століття. Дослідження розвитку романної творчості письменника у створенні англійського психологічного роману.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Відомості про життєвий та творчий шлях Марка Кропивницького. Основні здобутки української драматургії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Дослідження творчої еволюції Кропивницького-драматурга. Аналіз домінантних тем, мотивів, проблем творчості митця.

  статья, добавлен 07.09.2014

 • Дослідження творчої діяльності Марка Кропивницького. Аналіз його літературних доробок у контексті розвитку української драматургії й театру другої половини ХІХ – початку ХХ ст., в аспекті співвіднесення з українською класичною і світовою літературами.

  автореферат, добавлен 28.09.2014

 • Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

  реферат, добавлен 13.07.2017

 • Основні здобутки української драматургії другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Домінантні теми, основні мотиви, проблеми творчості, особливості жанрової палітри й архітектоніки драматургічних творів Кропивницького. Мовна майстерність письменника.

  автореферат, добавлен 29.01.2016

 • Дослідження багатогранної творчої діяльності М. Старицького як одного з найяскравіших представників українського реалізму другої половини XIX ст. Аналіз різножанрового художнього доробку письменника та оцінка його значення в світовій літературі.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Аналіз творчості Р.Л. Стівенсонa, характеристика неоромантизму в англійській літературі кінця ХІХ – почaтку ХХ століть. Розвиток пригодницького жанру у романах письменника, його особливості. Визначення впливу aвтобіогрaфічних аспектів на творчість автора.

  курсовая работа, добавлен 25.10.2016

 • Визначення співвідношення фактографічного й белетристичного елементів у щоденниковій традиції кінця ХХ – початку ХХІ ст. Аналіз проблемно-тематичного спектру та поетикальних можливостей щоденникового тексту та наслідків синтезу жанру із публіцистикою.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Створення комплексної візії специфіки художньої організації маловивченного роману Дж. Апдайка "Гертруда і Клавдій". Виокремлення основних постмодерністських рис роману. Висвітлення психологічної майстерності автора та особливості на стилістичному рівні.

  статья, добавлен 29.10.2016

 • Проанализирован роман Дж. Апдайка "Иствикские ведьмы". Приведен обзор изображения ведьмы в европейской и американской литературе, устанавливается связь романа с традициями предшественников, обосновывается новизна в трактовке Апдайком образа ведьмы.

  статья, добавлен 24.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.