Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю

Розгляд особливостей побудови часопросторових моделей художнього світу письменницею. Окреслення характерних рис індивідуального стилю Г. Пагутяк. Визначення особливостей герметичності як літературного явища. Характеристика її як домінанти в прозі авторки.

Подобные документы

 • Розкриття специфіки ідейно-естетичних пошуків та характерного художнього мислення Р. Єндика на тлі українського літературного процесу першої половини ХХ століття. Характеристика основних жанрово-стильових особливостей прозової спадщини письменника.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Поняття, визначення та носії стилю. Зв’язок між стилем та змістом твору. Історично-літературний процес і автор. Шевченко як виразник українського типу художнього мислення. Питання стилю на сучасному етапі. Творче обличчя автора на фоні ідеології епохи.

  реферат, добавлен 12.09.2010

 • Висвітлення особливостей онтологічних та антропологічних моделей української діаспорної прози ХХ століття в аспекті жанрово-стильової динаміки та оновлення мовних ресурсів. Характеристика еволюції прози у вимірах різних стильових художніх систем.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Аналіз проблемно-тематичних і жанрових ознак повісті О. Кониського "В гостях добре, а дома ліпше" як художньо-документальної версії часу. Характерні риси індивідуального стилю письменника: публіцистичність, відтворення історичних подій і реальних осіб.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Загальна довідка про життєвий шлях Франца Кафки. Розгляд художнього втілення концепції світу та людини у творчості німецькомовного письменника. Дослідження специфічних рис художнього стилю у книгах Кафки. Оцінка літературної спадщини письменника.

  дипломная работа, добавлен 13.12.2013

 • Характерні наративні риси першої збірки малої прози українського письменника С. Яричевського. Особливості формування індивідуального тематичного стилю митця, який відображає сецесійні процеси в українській літературі на тлі європейських мистецьких рухів.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Сутність феномену літературного шістдесятництва, філософсько-естетична позиція цього явища. Роль М. Руденка в літературному процесі шістдесятництва, у національному та культурному відродженні України. Самобутність творчої індивідуальності й стилю митця.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Ігор Леонтійович Муратов - український поет, перекладач, драматург. Вивчення індивідуального стилю автора. Описово-белетристичні традиції української прози. Зображення фронтових вражень в поемах Муратова. Ліричний зошит учасника боїв війни з білофінами.

  реферат, добавлен 20.12.2017

 • Розгляд теоретичних аспектів жанру літературної біографії і біографічного роману в контексті основних тенденцій розвитку сучасного літературознавства. З’ясування формування літературних поглядів П. Акройда та його індивідуального художнього мислення.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Розгляд біографії сучасного українського письменника, автора першого українського технотрилера – М.Кідрука. Особливості відображення типової лексики, використаної письменником у своїх творах. Аналіз творів та питання в них індивідуального стилю творчості.

  реферат, добавлен 17.05.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.