Європейське середньовіччя

Домінування християнської теології у свідомості в епоху середньовіччя. Ставлення церкви до власності, сімейно-шлюбних стосунків, мистецтва. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст. Романська культура: літургія та карнавал. Готичний стиль і схоластика.

Подобные документы

 • Дослідження культової архітектури романського періоду. Опис типу феодального замку та захисних споруд. Розквіт монументального мистецтва: живопису і скульптури. Розвиток книжкової мініатюри, театру. Виникнення схоластики. Готичний стиль в архітектурі.

  реферат, добавлен 27.04.2013

 • Середньовічна культура як результат синтезу античних традицій, культури варварських народів і християнства. Спільні риси епохи та місце християнської церкви в середньовічній культурі. Особливості Романського та Готичного стилю в архітектурі Європи.

  реферат, добавлен 18.12.2016

 • Розвиток мистецтва у дороманський період. Архітектура як основний вид мистецтва у романський період. Вплив церкви на пам’ятки романського зодчества. Літургія та карнавал як джерела середньовічного театру. Романське мистецтво на території сучасної Європи.

  реферат, добавлен 21.07.2010

 • Виникнення терміну "середньовіччя". Соціально-економічний лад середньовіччя в Західній Європі. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві. Феномен монастиря. Лицарська, народна селянська та міська культура, мистецтво і література у середні віки.

  реферат, добавлен 28.03.2012

 • Характеристика моди як виду мистецтва середньовіччя в Західній Європі, дослідження її формування та розвитку. Вплив церкви на розвиток культури V-Х ст. Особливості зачіски за часів правління Меровінгів. Ставлення до волосся в різні періоди історії.

  реферат, добавлен 17.06.2013

 • Поняття "середні віки", хронологічні кордони. Світоглядні основи середньовічної культури. Середньовічна культура Візантії, розвиток візантійського мистецтва. Середньовічне західноєвропейське мистецтво Франції, Німеччини, Італії, Англії та Нідерландів.

  реферат, добавлен 14.12.2017

 • Поняття терміну "середні віки". Культура Західної Європи в епоху раннього Середньовіччя, його роль в історії культури. Західноєвропейська та Візантійська рукописна книга. Книга у південних і західних слов’ян. Писемність і книга на арабському Сході.

  реферат, добавлен 05.10.2014

 • Становлення середньовічної культури, вплив традицій Західної Римської імперії та християнства на культуру язичницького родоплемінного життя варварських племен Європи. Середньовічні міські свята, карнавали, церковна драма як форма театрального мистецтва.

  реферат, добавлен 23.05.2013

 • Особливості культури Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Китаю: загальні відомості з історії, міфології, архітектури, господарства та наукових знань. Характеристика епохи Середньовіччя. Внесок Візантії та Західної Європи в розвиток світової цивілізації.

  реферат, добавлен 11.10.2009

 • Вивчення історії виникнення та ключових ознак Середньовіччя. Роль релігії та церкви в середньовічному суспільстві. Особливості рицарської, народної селянської та міської культури. Розгляд художніх стилів в західноєвропейському мистецтві XIV—XVI ст.

  реферат, добавлен 17.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.