Взаємодія та взаєморозуміння в контексті етики та культури ділового спілкування

Визначення взаємодії. Вплив етичних норм і правил на спільну діяльність. Якості, які допомагають підвищити особистісний вплив. Рівні взаєморозуміння та моральні бар'єри на шляху до нього. Основні механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.

Подобные документы

 • Спілкування як універсальна форма творення та функціонування духовного досвіду людства. Аналіз ідей та принципів етики ненасильства. Любов як феномен невідчуженого спілкування. Основні принципи морального спілкування. Моральне пізнання та самопізнання.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Спілкування як складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми. Ділове спілкування, його особливості. Культура ділової взаємодії. Особливості етикету бізнесу і підприємництва. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.

  реферат, добавлен 02.01.2015

 • Процес поєднання етики і теорії бізнесу. Функціональна необхідність існування етичних правил в бізнесі. Історія розвитку ділових стандартів російських та американських підприємців. Ідея вироблення єдиного кодексу етичних принципів для бізнесменів.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Національні особливості етики та етикету здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірмами аграрного сектору Миколаївської області. Суть системного підходу при підготовці до ведення переговорів. Етнічні традиції зарубіжних країн у діловому спілкуванні.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Принципи й особливості прояву професійної етики як одного зі складників організаційної культури підприємств туристичної галузі. Імплементація етичного підходу в діяльності компаній. Авторське визначення професійної етики з погляду сталого туризму.

  статья, добавлен 26.02.2016

 • Вимоги суспільства до працівників засобів масової інформації. Міжнародні, національні, корпоративні, редакційні документи, що містять вимоги етики журналістів. Систематизовані моральні цінності, правила поведінки, відповідальність перед суспільством.

  реферат, добавлен 19.07.2017

 • Моральність як один з основних способів нормативної регуляції дій людини в суспільстві. Виникнення етики, як науки. Моральні принципи на відміну від інших норм і правил мислення і поведінки в психіці людини. Особливість моральної оцінки людських вчинків.

  реферат, добавлен 25.04.2012

 • Історико-філософські витоки та еволюція концепції ділової підприємницької етики, її значення в процесі формування теоретичного образу прикладної моралі. Характеристика суспільно-функціональних орієнтацій, праксеологічний вплив бізнес-етики на економіку.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Комплексне вивчення основних понять та завдань етики як науки. Закономірності морального життя особистості й суспільства, шляхи та засоби удосконалення стосунків між людьми. Способи запобігання руйнації етичних відносин. Моральна культура особистості.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Місце етики та естетики в системі соціально-гуманітарного знання, їх співвідношення та структура. Значення моральних, релігійних, юридичних норм в суспільному житті. Філософські концепції етики. Визначення сутності добра та зла, категорії етичного вибору.

  учебное пособие, добавлен 09.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.