Дослідження новобудівних експедицій відділу археології Північно-Західного Причорномор’я ІА АН УРСР (1976-1990)

Аналіз археологічних експедицій, створених при відділі археології Північно-Західного Причорномор’я ІА НАН України у другій половині 70-х рр. минулого століття. Археологічні пошуки новобудівних експедицій, місця їх розкопок та загальні наукові результати.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.