Риси індивідуального стилю З. Легкого в романі "Тарасові страсті"

Висвітлення художніх особливостей індивідуального стилю З. Легкого в романі "Тарасові страсті". Дослідження художньо-образних парадигм авторського пошуку: монологічності оповіді, документалізму, діалогізації, показу внутрішнього світу особистості.

Подобные документы

 • Специфіка рефлексії як способу художнього освоєння внутрішнього буття персонажів, що виявляється через акцентовану у романах авторську суб’активність, мовну фактуру текстів. Специфічні риси індивідуального стилю письменника, його авторефлексивні матриці.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Аналіз феномену віртуальної реальності як риси сучасності. Вивчення особливостей авторського стилю В. Гібсона. Дослідження концепту віртуальної реальності в романі "Мона-Ліза Овердрайв". Визначення поняття "кіберпростору" у романі "Нейромантик".

  курсовая работа, добавлен 24.10.2014

 • Стиль як ідейно-художнє явище, яке охоплює форму і зміст художніх творів. Вивчення історії дослідження стилю в літературознавстві. Визначення особливостей індивідуального стилю митця. Періодизація стилів епохи. Мистецтво ренесансу, бароко, класицизму.

  реферат, добавлен 22.06.2015

 • Дослідження індивідуального стилю Б. Чичибабіна на матеріалі всієї його спадщини. Аналіз еволюції ліричного героя митця. Розкриття структури художнього образу в ліриці поета. Стильові домінанти та новаторство письменника в оновленні ліричних жанрів.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Аналіз поняття індивідуального стилю письменника та перекладача, а також його складові. Дослідження колірних уподобань, їх вплив на продукт творчості. Визначення символічного значення основних кольорів: червоного, білого, жовтого, чорного, сірого і інших.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Аналіз проблемно-тематичних і жанрових ознак повісті О. Кониського "В гостях добре, а дома ліпше" як художньо-документальної версії часу. Характерні риси індивідуального стилю письменника: публіцистичність, відтворення історичних подій і реальних осіб.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Проблема з’ясування рис індивідуального стилю У. Самчука. Аналіз світоглядної основи творчості митця. Вивчення змісту творів прозаїка: "Волинь", "Ост", "Юність Василя Шеремети", "Марія". Звертання автора до традицій давнього українського письменства.

  автореферат, добавлен 27.02.2014

 • Дослідження особливостей поняття образу автора в сучасному німецькомовному мандрівному романі. Характеристика сучасної постмодерністської прози та однієї з її різновидів - сучасного роману. Жанрові особливості та типові форми оповіді у мандрівному романі.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Розглянуто принципи співвідношення жанрово-стилістичних особливостей авторського "Я" публіцистики Рахманного з особливостями індивідуального стилю та зі специфікою його суто особистісного світогляду. Розкрито жанрову парадигму, якою послуговується автор.

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Розгляд головних етапів життя та творчості майстра психологічної новели Василя Стефаника. Дослідження особливостей індивідуального стилю написання в реалістичному змалюванні становища селянства XIX століття, морального, соціального і духовного буття.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.