Евакуація біженців Першої світової війни: допомога на шляхах руху українськими землями (літо-осінь 1915 року)

Висвітлення напрямів допомоги біженцям Першої світової війни під час їх евакуації в тилові губернії впродовж літа-осені 1915 року, а також шляхів їх руху. Визначення негативних факторів воєнного часу, які не дали можливості впорядкувати рух біженців.

Подобные документы

 • Дослідження питання життєвого устрою, участі та внеску мешканців Черкаського краю в хід подій Першої світової війни. Мобілізація працездатних чоловіків з сіл. Вплив війни на сільське господарство Черкащини. Розширення масштабів військового виробництва.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Розвиток економіки США від досягнення незалежності до Громадянської війни. Економіки США до Першої світової війни. Зростання економічної ролі США у світі після Першої світової війни. Період "великої депресії". Економічна могутність США у сучасному світі.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2009

 • Розгляд основних напрямків та форм діяльності земських установ Чернігівської губернії із продовольчого забезпечення населення в умовах Першої світової війни. Значення співпраці земських органів місцевого самоврядування із кооперативними організаціями.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Стан соціально-економічного й культурно-духовного життя Гуцульщини під час Першої світової війни. Основні військові події на теренах Гуцульщини. Проблема упорядкування військових поховань періоду війни у віддалених гірських урочищах та населених пунктах.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Дослідження питання життєвого устрою, участі та внеску населення Черкаського краю в хід подій Першої світової війни. Відомі уродженці Черкащини, які взяли участь у збройному конфлікті на початку XX століття. Вплив війни на стан господарства регіону.

  статья, добавлен 03.03.2019

 • Характеристика специфіки використання жіночої праці під час Першої світової війни. Аналіз розвитку жіночого руху. Вивчення діяльності жінок Січового Стрілецтва. Аналіз місця жінок в сфері медичної допомоги, а також діяльності общини сестер милосердя.

  реферат, добавлен 15.01.2017

 • Аналіз обставин повсякденного життя слухачок вищих жіночих курсів Російської імперії в умовах Першої світової війни. З'ясування побутових аспектів, зокрема проживання і харчування, способів вирішення ними життєвих проблем в умовах воєнного лихоліття.

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Розгляд особливостей повсякденного життя міст Правобережної України періоду Першої світової війни крізь призму висвітлення боротьби царської влади з іноземним впливом. Загальна характеристика справи компанії " Зінгер", аналіз міфів та суперечностей.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Ознайомлення з фотосвідченнями перебування українських військових у російській та австро-угорській арміях під час Першої світової війни. Визначення і характеристика наслідків Першої світової війни - першого збройного конфлікту світового масштабу.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Історичне дослідження подій на території України підчас першої світової війни. Втрати Південно-Західного фронту в період Брусиловського прориву. Економічні та політичні наслідки війни та відновлення суспільно-політичного життя в післявоєнний період.

  презентация, добавлен 04.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.