Викладання гри на скрипці

Методика викладання гри на скрипці, професійне володіння якою розкриває перед учителем музики, музичним вихователем широкі можливості для музично-естетичного виховання дітей. Робота над шкільним та дошкільним репертуаром. Вивчення гамм, арпеджіо, етюдів.

Подобные документы

 • Аналіз окремих екранних творів в контексті музично-звукової складової кіномови. Обґрунтування попередніх висновків сучасного періоду розвитку наукової думки стосовно звука в галузі теорії кіно. Огляд підходів до вивчення історії розвитку кіномистецтва.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Роль принципу подвійної репетиції в музичному і піаністичному розвитку особистості на початковому та професійному етапі навчання; її основне призначення. Зв’язок музично-образного змісту з сучасними і технічними можливостями акустичного рояля і піаніста.

  статья, добавлен 17.07.2022

 • Вивчення стилю музики до вистав І. Шамо на прикладі "Макбета" В. Шекспіра та "У неділю рано зілля копала" О. Кобилянської у виконанні трупи Державного Київського драматичного театру імені І. Франка. Тенденції використання музичного інструментарію.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Жанрова атрибуція "A Little Jazz Mass" Б. Чілкотта, стильові особливості твору, паритетність взаємодії характерних ознак духовної літургічної музики і музики "третьої течії". Роль формотворчих засад церковної музики при переважанні джазових компонентів.

  статья, добавлен 29.03.2020

 • Вдосконалення естетичних цінностей та музичного виховання, видатні заслуги Музическу в галузі підготовки кадрів. Історія хорового мистецтва Румунії, любов до музики, фольклору та мистецтва Гавриїла Музическу. Мистецький переворот у церковній музиці.

  статья, добавлен 19.04.2021

 • Дослідження витоків новогрецької музики, особливостей усної музично-поетичної творчості, етапів та стадій становлення національної композиторської школи протягом ХІХ-ХХ сторіч, а також діяльності навчальних закладів, створених на зразок консерваторій.

  автореферат, добавлен 04.03.2014

 • Дослідження основних параметрів і характеристик наукової та мистецької спадщини В. Витвицького – музикознавця, музичного критика. Музично-громадська діяльність композитора. Визначення внеску В. Витвицького до української музики та музикознавства.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Визначення понять "музичне спілкування", "музично-виконавське висловлювання", "архетип музично-виконавського висловлювання". Розгляд концепцій адресата музичного мовлення як індикаторів комунікативно-інтерпретаційної позиції музиканта-виконавця.

  автореферат, добавлен 29.01.2016

 • Аналіз часової специфіки музичних творів, яку музикознавці досить часто порівнюють із живописом і скульптурою. У музично-виконавській творчості виконавець є постійним співавтором. Інтерпретація музики і рівні культури сприйняття її слухацькою аудиторією.

  статья, добавлен 13.07.2012

 • Розкриття значення вокально-хорових навичок у розвитку музичних здібностей дітей. Відродження національних традицій, культури українського народу через залучення до автентичної музики, пісні. Дослідження різних аспектів творчого розвитку особистості.

  статья, добавлен 10.03.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.