Викладання гри на скрипці

Методика викладання гри на скрипці, професійне володіння якою розкриває перед учителем музики, музичним вихователем широкі можливості для музично-естетичного виховання дітей. Робота над шкільним та дошкільним репертуаром. Вивчення гамм, арпеджіо, етюдів.

Подобные документы

 • Дослідження витоків новогрецької музики, особливостей усної музично-поетичної творчості, етапів та стадій становлення національної композиторської школи протягом ХІХ-ХХ сторіч, а також діяльності навчальних закладів, створених на зразок консерваторій.

  автореферат, добавлен 04.03.2014

 • Дослідження основних параметрів і характеристик наукової та мистецької спадщини В. Витвицького – музикознавця, музичного критика. Музично-громадська діяльність композитора. Визначення внеску В. Витвицького до української музики та музикознавства.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Визначення понять "музичне спілкування", "музично-виконавське висловлювання", "архетип музично-виконавського висловлювання". Розгляд концепцій адресата музичного мовлення як індикаторів комунікативно-інтерпретаційної позиції музиканта-виконавця.

  автореферат, добавлен 29.01.2016

 • Аналіз часової специфіки музичних творів, яку музикознавці досить часто порівнюють із живописом і скульптурою. У музично-виконавській творчості виконавець є постійним співавтором. Інтерпретація музики і рівні культури сприйняття її слухацькою аудиторією.

  статья, добавлен 13.07.2012

 • Розкриття значення вокально-хорових навичок у розвитку музичних здібностей дітей. Відродження національних традицій, культури українського народу через залучення до автентичної музики, пісні. Дослідження різних аспектів творчого розвитку особистості.

  статья, добавлен 10.03.2020

 • Характеристика публічності як однієї з ознак індивідуального музично-виконавського стилю відомого китайського піаніста Лан Лана. Характеристика проявів публічності у музично-виконавському стилі митця. Аналіз способу спілкування виконавця з публікою.

  статья, добавлен 20.03.2020

 • Сутнісні ознаки і структура музичного виконавства, яке забезпечує реальне (звукове) буття музики, відтворює музичні твори у готовому вигляді для суспільного та індивідуального уживання. Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема.

  контрольная работа, добавлен 27.04.2011

 • Зародження української інструментальної музики як складової слов’янської культури. Роль Г.М. Хоткевича у розвиток гри на українських народних інструментах, організації, становленні оркестрового виконавства. Різноманітність складу ансамблю троїстої музики.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Аналіз розвитку української музикології. Вивчення найважливіших історичних і теоретичних ідей українського музиколога з Канади П. Маценка щодо їх системності та концептуальності. Дослідження української церковної музики в контексті концептуальності.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Дослідження характерних особливостей впливу музики на емоційну сферу людини. Визначення способів осмислення проблеми в історичній перспективі. Обґрунтування ідеї стосовно того, що музика є могутнім засобом виховання та самовиховання особистості.

  статья, добавлен 31.01.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.