Використання риторичних прийомів для розвитку усного діалогічного мовлення менеджерів-економістів

Визначення високих вимог до іншомовної комунікативної компетентності спеціаліста. Основні задачі мовлення в діловому спілкуванні. Оволодіння риторичними прийомами і немовними засобами передання інформації менеджерами. Проведення дискусії та переговорів.

Подобные документы

 • Розгляд змісту поняття "слухати" за новим виданням словника Вебстера. Аналіз впливу шуму на процес слухання. Вивчення головних відмінностей швидкості усного мовлення та розумової діяльності людини. Характеристика ролі слухання в діловому спілкуванні.

  реферат, добавлен 05.11.2013

 • Загальна характеристика усного ділового мовлення. Розгляд компонентів службової телефонної розмови: момент встановлення зв'язку; виклад справи і заключні слова; знак, що розмову закінчено. Визначення найзагальніших вимог до усного ділового спілкування.

  реферат, добавлен 13.12.2011

 • Основні моральні вимоги до економістів. Роль етичного у діловому спілкуванні та необхідність для сучасних компаній використання критеріїв соціальної відповідальності. Визначення зовнішнього вигляду людини та характеристика правил ділового етикету.

  курсовая работа, добавлен 09.02.2011

 • Культура фахового мовлення як основа ділової поведінки фінансиста. Оволодіння нормами мовного етикету, використання правил під час проведення телефонної розмови, перемовин, публічних виступів. Напрями підготовки й формування професійної культури.

  статья, добавлен 15.12.2013

 • Види та особливості усного та писемного ділового спілкування. Техніка ділового мовлення. Морально-психологічний клімат у колективі. Основні норми та принципи моральної регуляції. Вимоги до культури спілкування. Комунікативна поведінка викладача.

  доклад, добавлен 09.11.2015

 • Аналіз особливостей усного мовлення медиків. Визначення причин появи ятрогенії. З'ясування значення слова у професійній діяльності. Особливості інтонаційного аспекту в процесі спілкування лікаря з пацієнтом. Чинники впливу на діалог медиків і пацієнтів.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Значення якості мовлення педагога. Становлення етики як науки. Основні правила етики дошкільних працівників. Комунікативні якості мовлення. Вправи для відпрацювання мовного дихання, рухливості голосу, артикуляції. Художні засоби у мовленні педагога.

  реферат, добавлен 21.10.2014

 • Вимоги до усного ділового мовлення. Телефонна розмова як вид ділового спілкування. Вибір мовних засобів і правила етикету для телефонної розмови. Специфіка розмови по мобільному телефону. Правила, котрих доцільно дотримуватися при телефонному спілкуванні.

  реферат, добавлен 26.04.2011

 • Особливості розмовної мови, яка реалізується спонтанно в неофіційній обстановці за безпосередньої участі партнерів спілкування. Вираження головного етичного принципу спілкування - дотримання паритетності, починаючи з привітання і закінчуючи прощанням.

  контрольная работа, добавлен 15.10.2012

 • Національні особливості етики та етикету здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірмами аграрного сектору Миколаївської області. Суть системного підходу при підготовці до ведення переговорів. Етнічні традиції зарубіжних країн у діловому спілкуванні.

  статья, добавлен 29.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.