Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості

Раціоналістична картина світу і людини в ідеології Просвітництва та її вплив на художню творчість. Стиль рококо як мистецтво "галантної доби". Розвиток образотворчого мистецтва в Англії. Венеція XVIII ст. як центр музичного та театрального життя Європи.

Подобные документы

 • Дослідження раціоналістичної картини світу і людини в ідеології Просвітництва та її впливу на художню творчість. Характеристика сутності класицизму, як мистецтва героїчної громадянськості. Аналіз особливостей стилю рококо - мистецтва "галантної доби".

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Зародження світовідчуття стилю рококо. Розгляд його характерних рис, елементів та ідеалів. Дослідження Європейського мистецтва XVIII ст. Вивчення проявів класицизму у другій половині століття. Аналіз змін в архітектурі, портретному живописі та літературі.

  реферат, добавлен 29.07.2017

 • Особливості середньовічного мистецтва, як втілення християнської ідеології. Мікеланджело, Рафаель і Леонардо да Вінчі – титани Італійського ренесансу. Бароко як стилістичний напрям європейського мистецтва. Науково-технічні досягнення доби Просвітництва.

  реферат, добавлен 28.10.2010

 • Розвиток мистецтва як елемента духовної культури. Види мистецтва: образотворче мистецтво, музика, синтетичні, технічні, декоративно-ужиткове мистецтво, церковне (релігійне мистецтво). Мистецтво епохи палеоліту, мезоліту, неоліту, бронзи та заліза.

  реферат, добавлен 20.08.2013

 • Розвиток європейського мистецтва у Просвітництві. Нові проблеми в архітектурі. Видозміна пізніх форм бароко в декоративний стиль рококо. Стиль мистецтва Ватто і Буше. Реалізм в живописі та графіці Хогарта. Розквіт англійської національної школи живопису.

  реферат, добавлен 18.11.2009

 • Соціально-економічні передумови культури Відродження. Особливості культури Ренесансу, зворотна сторона титанизму, відкриття світу і людини. Барокко в Росії і Україні. Основні напрями мистецтва епохи Просвітництва: стиль рококо, сентименталізм, класицизм.

  реферат, добавлен 28.10.2014

 • Особливості стилю рококо в мистецтві та архітектурі другої половині XVIII століття. Найкращі зразки архітектури доби рококо в Україні: Покровська і Набережно-Миколаївська церкви, Лаврська дзвіниця і Андріївський собор в Києві, Собор Святого Юра у Львові.

  презентация, добавлен 10.12.2015

 • Розвиток архітектури та образотворчого мистецтва XVI - XVIII ст. в умовах оборонного будівництва. Прикметні риси європейського бароко в українській архітектурі та значний вплив видатних російських архітекторів. Особливості стилю українського бароко.

  реферат, добавлен 19.10.2009

 • Вплив емоційної форми ставлення людини до навколишнього світу на формування світогляду. Мистецтво як знання й просвіта. Загадки буття за Софоклом. "Кассандрівське начало", мистецтво як передбачення. Аспекти карсично-компенсаторної функції мистецтва.

  реферат, добавлен 27.03.2011

 • Дослідження розвитку мистецтва країн Північної Європи у першій половині XVI століття. Реалістичне відображення у творах мистецтва навколишнього світу. Графічне мистецтво у Німеччині. Ідеї Відродження в Нідерландах. Вплив готичного мистецтва на Ренесанс.

  презентация, добавлен 29.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.