Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння дійсності

Історичні та філософські передумови формування європейського права як особливого типу права. З’ясування смислу духовно-практичних аспектів європейського права. Дослідження дієвої чинності рефлексії у філософсько-правовому процесі європейської спільноти.

Подобные документы

 • Визначення суті права як феномену за Л. Петражицьким та виділення принципів, які лежать в основі поділу ним права на види і є характерними для його філософсько-психологічного підходу. Розгляд позитивного та інтуїтивного видів права за Л. Петражицьким.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Социально-психологические и религиозные предпосылки и формы рефлексии права. Стадные инстинкты и "силовая природа" права. Коллективное бессознательное и "архетипичность" права. Анимистическое мировосприятие. Мифологический синкретизм и правосознание.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2018

 • Філософські джерела сучасних уявлень про логіку та семіотику мови права. Проблеми мови в класичній німецькій філософії права та концепціях її критиків. Джерела феноменологічного напрямку в дослідженнях мови права у Ф. Брентано, погляди В. Каткова.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Огляд досліджень концепту "музика" в суспільствознавчій та мистецтвознавчій думці. З’ясування основних понять, що характеризують феномен музики в духовно-культурному вимірі соціуму. Визначення соціально-філософських аспектів музичної комунікативності.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Питання про природне і позитивне та його значення в осмисленні права. Синтез абстрактного права і моралі. Розуміння природного і позитивного права у філософії Г.В.Ф. Гегеля. Проблема, що пов’язана з відходом науки про природне право від ідеї і філософії.

  статья, добавлен 24.07.2013

 • Аналіз розвитку філософсько-правової рефлексії в умовах кризи раціоналістичної парадигми та появи некласичних типів праворозуміння. Феноменологічна методологія дослідження права в законодавчій системі. Евристичний потенціал інтегративного праворозуміння.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Характеристика владності як однієї із рис права. Дослідження проблематики легітимності у правовому вимірі в сучасній європейській політичній та соціальній філософії. Застосування права як вираження волі народу для гармонізації у суспільстві інтересів.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Форми і методи наукового пізнання, його рівні: емпірічний та теоретичний. Формування і розвиток знань. Інтуїція як важливий фактор творчої свідомості, її структура та форми. Розуміння як процес духовно-практичного та пізнавального освоєння дійсності.

  контрольная работа, добавлен 26.08.2013

 • Загальна характеристика філософії права XX ст. Неокантіанська філософія права. Філософія права неогегельянства. Особливості новітньої філософії права Німеччини в контексті світової філософії права. Права людини в контексті західноєвропейського права.

  лекция, добавлен 27.08.2017

 • Філософське осмислення євроінтеграції у сучасному світовому просторі. Структурні елементи правової системи Євросоюзу, її принципи. Суд ЄС як інституційний суб’єкт, який уповноважений застосовувати, інтерпретувати та роз’яснювати загальні принципи права.

  статья, добавлен 09.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.