Європейський валютний союз: межі зростання або точка біфуркації

Передумови та процес створення валютного союзу країн ЄС з урахуванням історичного досвіду європейських країн стосовно попередніх спроб валютної інтеграції між окремими країнами. Основні напрямки подальшого розвитку європейської валютної інтеграції.

Подобные документы

 • Процес європейської валютно-фінансової інтеграції, започаткований в перші повоєнні роки, що передував створенню Європейського валютного союзу (ЄВС). Характеристика подальших етапів розвитку європейської валютної інтеграції. Валютні курси членів ЄВС.

  реферат, добавлен 29.04.2012

 • Основи економічної інтеграції. Чинники, які сприяють процесу валютної інтеграції країн-членів ЄС. Передумови створення, процес формування, етапи розвитку та механізм функціонування Європейського валютного союзу, його вплив на міжнародні ринки капіталів.

  автореферат, добавлен 22.02.2014

 • Сучасні проблеми економік країн ЄС. Класифікація країн Західної Європи за територією, населенням та економічною могутністю. Основні етапи становлення європейської валютної системи. Склад ЕКЮ та окремих валют. Характеристика "європейської валютної змії".

  контрольная работа, добавлен 02.04.2012

 • Сучасний етап західноєвропейської економічної і валютної інтеграції. Валютна інтеграції в межах Європейського Союзу. Аналіз проблеми розробки науково обґрунтованої стратегії включення Греції в Європейський валютний союз. Актуальність розробки для України.

  автореферат, добавлен 18.11.2013

 • Валютна інтеграція в Європейському економічному та валютному союзах, їх вплив на систему загальноєвропейського економічного співробітництва. Оцінка відповідності ЄЕВС критеріям оптимальної валютної зони, проведення єдиної грошово-кредитної політики.

  автореферат, добавлен 22.04.2014

 • Розкриття суті і аналіз структури Європейського валютного союзу. Дослідження фінансових чинників інтеграції Греції в Європейський валютний простір. Системний аналіз грошово-кредитної і валютної політики Греції на основних етапах вступу до зони євро.

  автореферат, добавлен 08.09.2013

 • Виникнення європейської валютної системи (ЕВС) та створення Європейського Союзу. Особливості запровадження спільної валюти - євро. Виконання критеріїв вступу до ЕВС, визначених Маастрихтським договором. Європейський механізм регулювання валютних курсів.

  контрольная работа, добавлен 01.09.2011

 • Геополітичні передумови і соціально-економічні чинники моделі інтеграції України в Європейський Союз та обґрунтування доцільності кооперативного співробітництва у процесі євроінтеграції. Досвід трансформації кооперативних систем європейських країн.

  автореферат, добавлен 30.08.2013

 • Загальна характеристика і структура валютного ринку, види валютних операцій. Становлення валютного ринку України, аналіз його розвитку і сучасний стан. Принципи валютної інтеграції, критерії переходу до єдиної валюти. Проблеми валютної інтеграції України.

  дипломная работа, добавлен 23.08.2014

 • Економічні зв'язки між країнами світу. Організаційна будова та структура Євросоюзу (ЄС). Можливості використання досвіду європейської інтеграції у країнах Співдружності Незалежних Держав. Особливості створення валютного союзу між країнами учасницями ЄС.

  реферат, добавлен 14.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.