Антиколоніалізм у творчості Лесі Українки

Аналіз явища антиколоніалізму у творчості Лесі Українки. Процес відстоювання потреб національного визволення українців, опозиція російському колоніальному дискурсові. Розгляд драматичної поеми "Бояриня", думка поетеси на національний наратив модернізму.

Подобные документы

 • Вивчення естетичного феномену поезії Лесі Українки. Дослідження зв'язків сюжету та образів поеми Лесі Українки "Русалка" з європейською та українською романтичною поезією ХІХ століття. Розгляд синтезу фольклорних літературних традицій у ліриці поетеси.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Опис життєвого та творчого шляху великої української поетеси Лесі Українки. Розповідь про дитинство та родину Лариси Косач. Її перші вірші. Умови та обставини, що сприяли розквіту таланту поетеси. Цікаві факти з життя Л. Українки. Значення її творчості.

  презентация, добавлен 14.05.2018

 • Особливості сприйняття творчості Лесі Українки. Ознайомлення із причинами, ідейною та художньою цінністю незвичайних для української літератури тем та сюжетів. Осмислення літературознавцями та критиками феномену екзотизму в творчості Лесі Українки.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Уявлення про філософські акценти у творчості Лесі Українки. Зазначення років життя та головних досягнень. Вік особистісної соціалізації Лесі Українки, поетична та літературно-публіцистична творчість. Соціальне середовище, родинне виховання й освіта.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Життя Лесі Українки як великий подвиг в ім'я народу. Суспільно-політичні та естетичні погляди поетеси. Роль народного життя, пролетарського руху та ідей марксизму у формуванні світогляду Лесі Українки. Громадська та творча діяльність української поетеси.

  реферат, добавлен 12.04.2009

 • Висвітлення бінарних колізій модернізму та аванґардизму, з’ясування їх спільної основи та відмінних характеристик на прикладі аналізу творчості Лесі Українки, М. Семенка та Б. Антонича). Осмислення специфіки неоромантизму, футуризму та сюрреалізму.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

 • Простеження філософського змісту в творах Лесі Українки. Матеріалізм, діалектика, переконання в можливості пізнання світу, інтерес до досягнень природознавства, філософії, реалістична естетика та історичний оптимізм як основні риси світогляду письменниці.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Аналізується художня аберація як чинник поетики Лесі Українки в контексті її модерних шукань. Запропоновано конкретні приклади семіотичних помилок у локальному тексті Лесі Українки. Доведено важливу сюжетотворчу роль гамартії в драматургії письменниці.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Характеристика початку роботи Лесі Українки над прозовими жанрами, який пов'язаний з діяльністю гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Ознайомлення з найбільш відомими роботами поетеси. Визначення особливостей феномену таланту Лесі Українки.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Розгляд творчого шляху Лесі Українки крізь призму біблійного символізму у поетичних драмах "Вавилонський полон", "На руїнах", "В катакомбах" та "На полі крові". Дослідження трагізму української історії. Боротьба українців за незалежність держави.

  статья, добавлен 20.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.