Феномен Віго

Дослідження творчого шляху одного з видатних майстрів світового кіно — французького режисера Жана Віго. Розгляд його спадку в інтертекстуальному аспекті. Поєднання екранного зображення і звуку в його фільмах митця. Внутрішня енергетика його стрічок.

Подобные документы

 • Розгляд ролі хореографічної спадщини відомого французького танцівника Моріса Бежара. Виявлення її впливу на сучасне мистецтво танцю. Розкриття творчого спадку митця, його креативного та неординарного підходу до створення ним хореографічних творів.

  статья, добавлен 22.08.2018

 • Дослідження новаторських ідей режисера Леся Курбаса в театральному мистецтві. Історія його Молодого театру. Етапи розвитку кінематографа в Україні. Піонери українського кіно. Вивчення життєвого шляху та творчої діяльності режисера Олександра Довженка.

  реферат, добавлен 29.11.2017

 • Огляд фільмів сучасних режисерів, які порівнюються з творчістю майстрів ХХ ст. Розгляд їх як власного експеримента. З’ясування витоків авторства в кіно. Характеристика його складових. Аналіз самобутності відтворення образу світу авторськими засобами.

  статья, добавлен 19.07.2017

 • Кіно як вид мистецтва, де найбільш всеосяжне виражається явище екстремального. Луї Деллюк - один з перших режисерів, хто обґрунтовує ефект посилення враження від екранного зображення об’єкта. Прийоми багатокадрової експозиції у фільмах Дзиґи Вертова.

  статья, добавлен 15.08.2017

 • Дослідження еволюції образної презентації Т.Г. Шевченка та його спадщини в українському кінодокументі ХХ ст. Аналіз творчого доробку вітчизняних режисерів і операторів хронікально-документального кіно у частині формування екранного образу Т.Г. Шевченка.

  статья, добавлен 12.08.2016

 • Дослідження біографії та творчого шляху режисера Гордона Крега, його революційного перевороту у сценографії. Аналіз захоплень театром ляльок та масок, його власної колекції ляльок. Характеристика режисерської діяльності, припинення театральної практики.

  контрольная работа, добавлен 04.03.2012

 • Феномен авторства в кінематографі, його світоглядні засади та творчі орієнтири. Характерні ознаки авторства у фільмах італійського неореалізму й українського поетичного кіно. Актуальність фільмів сучасних українських режисерів, їх образний склад.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Дослідження творчості М. Жванецького в мистецтвознавчому аспекті. Аналіз основних етапів становлення та окреслення перспектив мистецтвознавчого дослідження його творчого шляху в контексті формування нового виду розмовного жанру на естраді - стендапу.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Дослідження творчого шляху видатного кобзаря, священика, художника і літератора М. Соколовського. Аналіз творчого спадку видатного носія українського народного музичного мистецтва. Суть його внеску у розвиток кобзарсько-бандурного мистецтва ХХ століття.

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Біографічна інформація про українського актора і режисера Ігоря Миколайовича, яка розкриває етапи його творчого шляху у 1920–1930-і роки. Ігор Бір - артист Державного експериментального театру. Його знайомство з видатним кінорежисером С.М. Ейзенштейном.

  статья, добавлен 29.01.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.