Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів пшениці м'якої озимої та асоціації алелів мікросателітних локусів і господарсько цінних ознак

Дослідження геному, організації та мінливості дезоксирибонуклеїнової кислоти як одне з завдань молекулярної генетики. Оцінка асоціацій алельного складу мікросателітних локусів і господарсько цінних ознак пшениці м’якої озимої в умовах Півдня України.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.