Микола Розенталь як дослідник релігійної політики імператора Юліана

Вивчення наукової діяльності відомого історика-антикознавця і медієвіста професора Н. Розенталя. Особливості клерикальних поглядів на релігійну діяльність Флавія Клавдія Юліана. Внесок дослідника у вивчення релігійної боротьби в епоху пізньої античності.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.