Декоративно-ужиткове мистецтво та його специфіка в Україні

Поняття декоративно-ужиткового мистецтва, його історія в Україні. Основні художні осередки та характеристика їх мистецтва: дерев’яна скульптура, різьблення церковних іконостасів, килимарство, гончарський промисел, чорнодимлена кераміка, розпис яєць.

Подобные документы

 • Перші форми предметно-художньої діяльності людини. Поняття мімезису в естетиці Стародавньої Греції. Декоративно-прикладне мистецтво як знаряддя праці у процесі розвитку суспільства, опис його видів: текстильне, керамічне, тектонічне та стеретомічне.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2015

 • Визначення місця мистецтва в духовному досвіді людства з огляду спільного та відмінного від інших форм, а також взаємозв'язків різних типів досвіду. Вплив мистецтва на формування цілісності людського духу. Основні естетичні принципи аналізу мистецтва.

  реферат, добавлен 22.11.2014

 • Художні тенденції та рухи авангардизму. Історія виникнення кубізму, його принципи та представники. Утворення в Парижі групи "Батолавуар". Характеристика "сезанновського" періоду абстрактного мистецтва. Коротка біографія та творчий шлях Пабло Пікассо.

  курс лекций, добавлен 05.06.2016

 • Аналіз естетичних особливостей мистецтва і його засобів. Поняття промислового мистецтва. Функції технічної естетики, сфери її проявів в нинішньому суспільстві. Обов’язки сучасного дизайнера, організація рекламних кампаній, роль у боротьбі з конкурентами.

  реферат, добавлен 23.12.2013

 • Специфіка естетичного виховання та його особливості. Специфіка різних видів мистецтв у процесі естетичного виховання: музики, художньої літератури, театру, образотворчих мистецтв (скульптура, графіка, живопис), кіномистецтва (його класифікація на види).

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Образ як художня універсалія мистецтва. Специфіка художньо-образного пізнання. Видова специфіка художньо-образної виразності. Семіотична основа художньої образності. Засоби художнього освоєння дійсності. Універсальний характер естетичного відношення.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Мистецтво як процес розгортання його функцій в різнобічних зв'язках і взаємозумовленості, єдності з життєдіяльними суспільними структурами. Основні ідеї ісламської моралі: моральність неможлива поза релігією, усе в ім'я аллаха та прославляння його імені.

  контрольная работа, добавлен 31.05.2009

 • Мистецтво художнього неоавангарда. Антиесенціалізм як один з головних напрямів в американській естетиці п’ятдесятих, шістдесятих років ХХ століття. Досягнення загальної антиесенціадістичної теорії мистецтва М. Вейца. Здійснення нових способів дефінування.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Обґрунтування художніх та естетичних аспектів в українському авангарді. Розуміння самобутності даного мистецтва та його зв'язок з європейським модернізмом. Характеристика художніх напрямків, відтворюючих традиції української національної культури.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.